”Som ledare och chef i en geografiskt utspridd organisation där merparten jobbar på distans eller hemifrån uppstår särskilda utmaningar. Idag finns det många olika typer av kommunikationsverktyg att använda men vad funkar och vad passar för just din organisation och hur kan jag bygga relationer utan att se och träffa mina medarbetare varje dag?”

Ledarskap på distans

Välkommen till en utbildning i ledarskap på distans. Utbildningen riktar sig till dig som är ledare oavsett om du är ny eller erfaren i din roll. Under den här dagen kommer du få förståelse för vilka krav som ställs på dig som chef på distans samt få med dig insikter och förslag på verktyg och metoder som främjar goda relationer med dina medarbetare. Den önskade effekten är att dina medarbetare ska känna att du är närvarande och tillgänglig oavsett geografisk placering.

Målet med utbildningen är att du ska kunna skapa din egna struktur och strategi för kommunikationen med dina medarbetare. Att du ska få verktyg med dig som hjälper dig att välja vilken struktur och vilka kommunikations- och informationsvägar som främjar känslan av samhörighet och tillhörighet i just din organisation

Programinnehåll

Föreläsningen varvas med diskussion om konkreta situationer med utgångspunkt i deltagarnas egna erfarenheter och arbetssituation.

Framgångsnycklar för att leda på distans

  • Vilka är de?

Kommunikation i ledarrollen på distans

  •  Hur får jag mina medarbetare att känna sig sedda och lyssnade till?
  • Hur gör jag för att bygga förtroendefulla relationer på distans?

Olika kommunikationsverktyg – Fallgropar att undvika och tips att lära av

  • Hur följer jag upp en medarbetares arbetsbeskrivning på bästa sätt?
  • Hur jobbar jag med delegering av ansvar?

Kommunikation från organisationen och tillgång till information

  • Hur skapar vi en känsla av sammanhang och tillhörighet i organisationen?
  • Vilka kommunikations- och informationsvägar ska vi använda?

Lärande och utveckling

  • Hur kan vi ledare stötta varandra i våra roller?

Utbildare

Utbildningen hålls av Johanna Larsson som brinner för att alla ska ha goda förutsättningar att trivas, prestera och må bra på jobbet. Hon är nyfiken på att utforska människors, gruppers och organisationers fulla potential och vad som driver motivation och engagemang. Förändrings- och utvecklingsarbete driver Johanna t ex genom att arbeta med visioner, värdegrund, mål, roller, kommunikation och effektiva arbetssätt. Hennes erfarenhet från ledarskap som enhetschef och ledningsgruppsmedlem kommer våra kunder till nytta genom fokus på människor i kombination med ett affärsmässigt perspektiv. Johanna är certifierad i PPA(Disc) och GDQ och facilitator för Values in Action.

Online

För dig som inte har möjlighet att vara på plats kan du ta del av utbildningen online via Microsoft Teams.

Utbildningsinformation

Omfattning
1 dag, 08.30 - 16.00

Kommande utbildningsstarter

Örebro
22 december, 2021

Utbildningsdagar

2021-12-22
Ingår i utbildningen
Kurslitteratur
Pris
3 500 kr exkl. moms.

Intresseanmälan
Ladda ner produktblad

Ledarskap på distans

Relaterade utbildningar