”Det enda vi vet är att allt runt oss förändras. Att som människa hitta ett förhållningssätt till dessa ständiga förändringar kan vara en utmaning. Att som organisation skapa förutsättningar för medarbetarna att prestera under förändring handlar mycket om ledarskap”

Leda i förändring

Välkommen till en utbildning i förändringsledning. Utbildningen riktar sig till ledare på alla nivåer och den passar både juniora och seniora ledarprofiler. Under den här dagen kommer du lära dig om hur förändringar på olika sätt påverkar människor och hur du som ledare kan skapa förutsättningar för ett ännu bättre förändringsarbete i din organisation.

Målet med utbildningen är att du ska känna till mer om vad som driver förändring och hur du kan vara observant på vad som händer med medarbetarna och i arbetsgrupperna. Du kommer få bekanta dig med metodik och få med dig konkreta verktyg som du kan använda dig av i ditt arbete. I slutet av dagen kommer du även att ha påbörjat en handlingsplan.

Programinnehåll

Föreläsningen varvas med diskussion om konkreta situationer med utgångspunkt i deltagarnas egna erfarenheter och arbetssituation.

Hemläxa inför utbildningen

 • Fundera kring vilka individer i den grupp du leder som är medkrafter i förändringsarbete och vilka som är motkrafter?
 • Vad tycker du är speciellt med att leda i förändring jämfört med ”ordinarie” ledarskap?
 • Vilka är de största utmaningarna du har med din grupp?

Leda i förändring

 • Leda förändring, vad betyder det? Introduktion och begrepps genomgång.
 • Förändringens dimensioner
 • Reflektion vid borden
 • Förändringens 4 faser
 • Vad går lättare respektive vad går svårare att förändra? Koppla tydligt till den/de förändringar vi är inne i och står inför. Vad innebär det för mig? Vad ser jag i min grupp? Vad tar jag med mig?
  ADKARS 8 steg. Vad är min roll i detta? Vad gör vi idag? Vad behöver jag stöd med?
 • Hjärnan, med eller motståndare?
 • Reflektioner kring egna erfarenheter vid borden. Vad kan jag tänka på för att underlätta att automatisera nya beteenden?
 • IMGD, Susan Wheelan kort genomgång teorin. Vad är läget i min grupp och på vilket sätt påverkar det förändringen som vi är inne i?
 • Kommunikationsstilar genom DISC genomgång Vad tänker jag på idag och vad kan jag ytterligare tänka på för att nå fram till samtliga medarbetare i min grupp? Information, möten etc.
 • Feedback, ett starkt förändringsverktyg, genomgång teori. Hur använder jag Feedback i mitt ledarskap idag? Vad blir särskilt viktigt för mig i förändringsperspektivet?

Handlingsplan/spelidé

 • Vad blir mina actions att ta med mig i det korta perspektivet? Vad gör jag direkt?
 • Vad är mina nycklar till framgång i förändringen? Vad ska jag göra? Vad vill jag att min grupp ska göra? Vad önskar jag stöd av organisationen och/eller min chef för att lyckas?

Utbildare

Utbildningen hålls av Per-Michael som har verkat som utbildare inom idrotten i 20 år, och inom näringslivet de senaste 12 åren. Han har erfarenhet av ledarskapsutbildning, såväl i att leda sig själv som andra, och i det området har han utbildat under flera rubriker så som feedback, förändringsledning, kommunikation, projektledning, coaching, personlig effektivitet och pedagogik med mera. Han är Certifierad Framtidsstrateg och hjälper organisationer och företag som processledare inom Omvärldsanalys, Visions- och målsättningsarbeten, Värdegrundsarbeten och tillhörande handlingsplaner. Dessutom finns en Certifiering på Thomas (Personprofilanalys, kapacitets- och förmågetester, 360 gradare bl.a.).

Online

För dig som inte har möjlighet att vara på plats kan du ta del av utbildningen online via Microsoft Teams.

Utbildningsinformation

Omfattning
1 dag, 08.30 - 16.00

Kommande utbildningsstarter

Utbildningsdagar

Tillfälle: 1
2021-04-20
Tillfälle: 2
2021-06-02
Ingår i utbildningen
Kurslitteratur
Pris
3 500 kr exkl. moms.

Intresseanmälan
Ladda ner produktblad

Leda i förändring

Relaterade utbildningar