”Deltagaren får förståelse för sin roll i flödet gällande processerna LEAN, inköp och logistik”

Lean, logistik och inköp – Supply Chain

Målsättningen med utbildningen är att deltagarna ska få kunskaper och förslag på arbetssätt som kan användas för att hantera och lösa logistiska problem. Dessutom vill vi stärka deltagarens roll i att ansvara för leverantörssamarbeten över tid, få grepp om hela processen samt stärka medarbetarens kompetens inom området.

Utbildningsprogram

Dag 1-2 Lean

Efter utförd del i utbildningen har deltagaren fått kunskap och förståelse i vad LEAN innefattar, möjliggör och hur införandet av LEAN fungerar på ett systematiskt och målinriktat sätt. Avslutningsvis besöker vi ett företag för att ta del av deras resa i praktiken.

 • Lean – introduktion
 • 5S – ständiga förbättringar
 • Kommunikation
 • Eliminera slöseri
 • Just in time
 • Ställtidsreduktion
 • Materialförsörjning
 • Enstycksflöde
 • Delaktighet och förbättringshantering
 • Införandet av LEAN

Dag 3 Inköp och Supply Chain

Inköp som stöd till försörjningskedjan med operativa, taktiska och strategiska aktiviteter. Här ingår även nätverksteori, där de framgångsrika företagen arbetar aktivt med olika nivåer av samarbeten (partner, strategiska allianser, leverantörer). Här är det även lämpligt att tala om så kallad tidig medverkan från inköp i produkt/tjänsteutveckling.

 • Grunderna i modernt, professionellt inköp av varor, material och tjänster
 • Inköpsteknik – Inköpets strategiska roll i företaget
 • Operativt inköp – dagligen
 • Taktiskt inköp – hantera prognoser, framförhållning etc.
 • Strategiskt inköp – Avtal och förhandlingar
 • Den strukturerade inköpsprocessen – nyckeln till framgång
 • Planeringsmodeller, enkla checklistor som du kan använda efter utbildningen

Dag 4 Ekonomi och nyckeltalsanalys

Att kunna förstå och enkelt analysera en balans och resultatrapport inkl. kassaflödesanalys. Oavsett vad du köper in, och oavsett om du köper mycket eller lite så kommer deltagaren efter denna utbildning att spara och tjäna pengar åt sitt företag eller organisation.

 • Balans och resultatrapport
 • Likviditet, klarar företaget att betala nästa faktura
 • Soliditet, ett mått på långsiktig överlevnadsförmåga
 • Tillväxt, tar vi eller tappar marknadsandelar
 • Avkastning, används resurserna effektivt
 • Kassaflöde, hur läser man en kassaflödesrapport
 • Vinst och bruttomarginal, hur mycket tjänar vi på försäljningen

Dag 5 Logistik grunder

Lagerspelet (gruppövning där deltagarna själva får försöka hantera en lagernivå)

 • Indelningsgrunder och begrepp
 • Layouter och flöden
 • Omvärldsfaktorer och globalisering
 • Lean Produktion
 • Service och kvalitet

Dag 6 Logistik fördjupning

Värdeflödesanalys nuläge (Gruppen får arbeta med en övningsuppgift där flöde kartläggs hos fiktiv fabrik). Värdeflödesanalys framtida läge (Gruppen hjälps åt att identifiera och införa förbättringar)

 • Lagerteori
 • Lagerhållning
 • Förpackningslogistik
 • Materialplanering
 • Kundorderstyrning
 • Lean logistik och supply chain management
 • Värdeflöde

Ladda ner produktblad

Lean, logistik och inköp – Supply Chain

Utbildningsinformation

Omfattning
6 dagar, 08.30 - 16.00

Kommande utbildningsstarter

Utbildningsdagar

2021-04-282021-04-292021-05-12
2021-05-132021-05-192021-05-20
Ingår i utbildningen
Kurslitteratur, lunch, fika
Pris
22 000 kr exkl. moms.

Intresseanmälan
bam utbildning

Jag gick utbildningen eftersom jag ville bredda mina kunskaper och utvecklas i min roll som inköpare, Den gav mig en härlig nytändning, och bra perspektiv på hur mitt och mina kollegors arbete kan effektiviseras på både kort och lång sikt. Jag har idag ett bredare tänk när jag utför mina arbetsuppgifter och har fått bra verktyg att göra analyser och vidareutveckla våra rutiner så att vi kan bli mer effektiva.

Linda Fridängen, Produktionsinköpare Linde Material Handling