”VVS är en förkortning för värme, ventilation och sanitet. Denna utbildning ger dig grundläggande kunskaper för installation, drift och underhåll av tekniska VVS-system.”

Grundläggande VVS utbildning

Målet med utbildningen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper inom VVS, om vilket regelverk som gäller som t ex vad som gäller med rördragningar och hur man får placera ventiler etc samt praktik på detta.

Utbildningsprogram

Innehåll

Under utbildningen går vi igenom bl.a. tätskikt och våtrums bestämmelser, brandceller med brandtätningar samt värmesystem – fjärrvärme med värmesystem och avloppssystem.

Allmän kunskap inom VVS

 • Shuntgrupper och cirkulationspumpar i värmesystem.
 • Förståelse för hur värmesystem, ventilation, kyla mm bör samverka (energiekonomiskt)
 • Elkabel för kallvattenledning för att undvika frysning
 • Ballofixer, kulventiler
 • Nya regler
 • Hur monteras en toalett
 • Säkerhet/risker
 • Fall-lösning

Ventilation

 • Värmeåtervinning
 • Luftflöden

Värmesystem – Fjärrvärme med värmesystem, avloppssystem

 • Systemuppbyggnad
 • Avrinning (tak, stuprör)
 • Normer för kall och varmvatten

Tätskikt och våtrums bestämmelser

 • Tätskikt i våtrum med bestämmelser enligt säkervatteninstallationer
 • Val av golvbrunnar och montage i våtrum
 • Hitta avstängning t ex. nottappslösning, frysning etc.
 • Vattenskador

Brandceller med brandtätningar

 • Brandtätningar vid rörgenomföringar av avloppsrör (Bestämmelser) – information
 • Titta på ritningar (exempel på brandceller)

Avlopp

 • Bland annat avluftningar av avloppssystem.
 • Tillvägagångssätt
 • Avluftningar av avloppssystem.
 • Rensa avlopp – Best Practice

Plaströr PWC kopplingar

 • Grada och bocka rör
 • Kännedom av 10-12-15

Ladda ner produktblad

Grundläggande VVS utbildning

Utbildningsinformation

Omfattning
2 dagar, 08.30 - 16.00

Kommande utbildningsstarter

Utbildningsdagar

2021-09-212021-09-22
Ingår i utbildningen
Fika, kurslitteratur
Pris
9 500 kr exkl. moms.

Intresseanmälan