”Bygghandlingarna följer oftast standardavtalen AB eller ABT – från förfrågningsunderlaget fram till slutbesiktningen. Här får du spelreglerna för vad man bör tänka på om avtalen och de risker som finns.”

Entreprenadjuridik ABT och AB

Det juridiska regelverket för entreprenader är mycket viktigt att känna till för att undvika både problem och onödiga kostnader. Denna utbildning i entreprenadjuridik ger deltagaren en heltäckande genomgång av hur standardavtalen AB 04 och ABT 06 ska tillämpas i praktiken.

Utbildningsprogram

Dag 1 Entreprenadjuridik ABT och AB

Deltagaren får kunskap om standardavtalen AB 04 och ABT 06, för att kunna svara på frågor som t ex. Vad gäller här? Vem har rätt? Vi går igenom grundläggande avtalsrätt och om dom olika upphandlings-, entreprenad- och ersättningsformer som finns.

 • Genomgång av entreprenadformer
 • Upphandling och organisation
 • Samordningsansvaret
 • Avtal enligt AB 04 och ABT 06
 • Vad händer vid motstridiga bestämmelser i kontraktshandlingarna?
 • Allmänt om avtalets förutsättningar
 • Dagbok viktigt bevismedel vid tvist
 • Ändringsarbeten – Tilläggsarbeten-Avgående arbeten (ÄTA)
 • Utförandet
 • Ansvar
 • Entreprenörens avhjälpandeskyldighet, 5 kap § 17
 • Att framställa skadeståndsanspråk 5 kap § 20–21
 • Skyldighet att ha försäkringar, 5 kap § 22
 • Allmänt om besiktningar
 • Allmänt om hävning av entreprenadavtal
 • Allmänt om underentreprenörers ställning i förhållande till general- eller huvudentreprenör

Online

För dig som inte har möjlighet att vara på plats kan du ta del av utbildningen online via Microsoft Teams.

Ladda ner produktblad

Entreprenadjuridik ABT och AB

Utbildningsinformation

Omfattning
1 dag, 08.30 - 16.00

Kommande utbildningsstarter

Örebro
17 november, 2021

Utbildningsdagar

Tillfälle: 1
2021-10-21
Tillfälle: 2
2021-11-17
Ingår i utbildningen
Lunch, fika, kurslitteratur
Pris
4 900 kr exkl. moms.

Intresseanmälan