Entreprenadjuridik ABT och AB2019-02-08T13:08:30+02:00

”Bygghandlingarna följer oftast standardavtalen AB eller ABT – från förfrågningsunderlaget fram till slutbesiktningen. Här får du spelreglerna för vad man bör tänka på om avtalen och de risker som finns.”

Entreprenadjuridik ABT och AB

Det juridiska regelverket för entreprenader är mycket viktigt att känna till för att undvika både problem och onödiga kostnader. Denna utbildning i entreprenadjuridik ger deltagaren en heltäckande genomgång av hur standardavtalen AB 04 och ABT 06 ska tillämpas i praktiken.

Utbildningsprogram

Dag 1 Entreprenadjuridik ABT och AB

Deltagaren får kunskap om standardavtalen AB 04 och ABT 06, för att kunna svara på frågor som t ex. Vad gäller här? Vem har rätt? Vi går igenom grundläggande avtalsrätt och om dom olika upphandlings-, entreprenad- och ersättningsformer som finns.

 • Genomgång av entreprenadformer
 • Upphandling och organisation
 • Samordningsansvaret
 • Avtal enligt AB 04 och ABT 06
 • Vad händer vid motstridiga bestämmelser i kontraktshandlingarna?
 • Allmänt om avtalets förutsättningar• Dagbok viktigt bevismedel vid tvist
 • Ändringsarbeten- Tilläggsarbeten-Avgående arbeten (ÄTA)
 • Utförandet
 • Ansvar
 • Entreprenörens avhjälpandeskyldighet, 5 kap § 17
 • Att framställa skadeståndsanspråk 5 kap § 20–21
 • Skyldighet att ha försäkringar, 5 kap § 22
 • Allmänt om besiktningar
 • Allmänt om hävning av entreprenadavtal
 • Allmänt om underentreprenörers ställning i förhållande till general- eller huvudentreprenör

Ladda ner produktblad

Entreprenadjuridik ABT och AB

Utbildningsinformation

Omfattning
1 dag

Nästa utbildningsstart

Örebro
Datumet har passerat

Utbildningsdagar

2019-05-28
Ingår i utbildningen
Lunch, fika
Pris
3 900 kr exkl. moms.

Intresseanmälan