El för mekaniker2018-10-16T16:50:30+00:00

Att under El ansvarig kunna göra enklare elarbeten för att motverka kortare stopp i produktionen på ett säkert sätt.

Alla Öppna utbildningar

El för mekaniker

Att under El ansvarig kunna göra enklare elarbeten för att motverka kortare stopp i produktionen på ett säkert sätt. Deltagaren kommer kunna felsöka, byta motorer, kontaktorer, frekvensomriktare, givare och liknande apparater.

Utbildningsprogram

Dag 1 Skötsel av elektriska anläggningar

Genomgång av elsäkerhet, förstå faran med el och kunna minimera risken för elolyckor. För att kunna utföra och delta i underhåll och skötsel av elektriska anläggningar på ett säkert sätt samt att uppfylla elsäkerhetsverkets krav 2006:1 (råd) 4§ kunskap och utbildning. Vi går igenom:

 • Elolyckor
 • El faran
 • Elsystemets uppbyggnad
 • Skydd mot farlig spänning
 • Lagar och föreskrifter
 • Elsäk-FS 2008:3 (innehavarens skyldigheter)
 • Elsäk-FS 2006:1 om Elsäkerhet vid arbete (arbetsgivaren)
 • SS-EN 501 10-1 Utgåva 3 Svensk Standard

Dag 2 Ellära

Deltagaren får kunskap om grundläggande begrepp och enklare formler som t ex. ohms lag, seriekoppling, Parallellkoppling samt kunna utföra enklare mätningar och kopplingar.

 • Ohms lag
 • Seriekoppling
 • Parallellkoppling
 • Mätövningar
 • Effekt
 • 3-fas
 • Y-D kopplingar
 • Laborationer

Dag 3 El-scheman

Här får deltagarna kunskap om olika el-scheman och dom vanligaste symbolerna.

 • Symboler
 • Kretsscheman
 • Huvudkretsscheman

Dag 4 Givare och frekvensomriktare

Under dagen tittar vi på dom vanligaste givarna för att kunna felsöka, byta och göra rätt inkoppling. Kunna koppla in och byta frekvensomriktare samt ställa in de vanligaste parametrarna.

 • Induktiv
 • Kapacitiva
 • Optiska givare
 • Allmänt, inkoppling
 • Parametrar
 • Provkörning

Dag 5 Praktiska övningar

Utbildningen avslutas med att praktiskt kunna tillämpa felsökning, schemaläsning, kontaktorövningar och frekvensomriktare. Vi använder oss av bl.a. elsäkerhetstavlor, felsökningstränare, felsimulator motor, kontaktortavlor och frekvensomriktare.

 • Elsäkerhetstavla
 • Felsökningstränare
 • Felsimulator motor
 • Kontaktortavla
 • Frekvensomriktare

Ladda ner produktblad

El för mekaniker

Utbildningsinformation

Omfång
5 dagar

Nästa utbildningsstart

Örebro
9 november, 2018
Norrköping
3 december, 2018
Linköping
3 december, 2018

Utbildningsdagar

Tillfälle: 1
2018-11-092018-11-162018-11-23
2018-11-302018-12-07
Tillfälle: 2
2019-01-182019-01-252019-02-01
2019-02-082019-02-15
Tillfälle: 3
2019-04-122019-04-192019-04-26
2019-05-032019-05-09
2018-12-032018-12-042018-12-10
2018-12-112018-12-21
2018-12-032018-12-042018-12-10
2018-12-112018-12-21
Ingår i utbildningen
Lunch, fika, kurslitteratur
Pris
14 500 kr exkl. moms.
Intresseanmälan
 • Våra öppna utbildningar kan anpassas utifrån era behov och önskemål. Läs mer här! 

Hör av dig till oss så berättar vi mer!