”Det blir allt viktigare att styra verksamheten med framförhållning och inte bara avrapportera de problem som man redan haft. Vi går igenom vikten av hög leveranssäkerhet, korta ledtider och minimal överproduktion och hur dessa egenskaper påverkar andra områden.”

Daglig styrning

Att styra turordningen på vilka produkter som skall produceras och hantera avvikelser som kan hindra produktionsutfallet över dygnet och prioritera stödfunktioner. Utbildningen vänder sig till produktionschef och ledare, logistik och andra berörda stödfunktioner, samt LEAN/TPM koordinatorer.

Utbildningsprogram

Dagen skapar insikt och förståelse för hur du hanterar turordningen och på vilka produkter som produceras, vilka avvikelser som kan hindra produktionsutfallet över dygnet samt prioritera dess stödfunktioner.

 • Slöseri
 • Kundorderstyrd produktion
 • Utjämnad produktion
 • Ledtid och leveranssäkerhet
 • Flexibla medarbetare
 • Syfte och effekter med daglig styrning
 • Tvärfunktionellt team-deltagare, ägandeskap och roller
 • Faktainsamling
 • Agenda
 • Rapportering
 • Visualisering
 • Daglig prioritering och styrning

Online

För dig som inte har möjlighet att vara på plats kan du ta del av utbildningen online via Microsoft Teams.

Ladda ner produktblad

Daglig styrning

Utbildningsinformation

Omfattning
1 dag, 08.30 - 16.00

Kommande utbildningsstarter

Utbildningsdagar

2021-04-12
Ingår i utbildningen
Lunch, fika, kurslitteratur
Pris
3 500 kr exkl. moms.

Intresseanmälan