”Utbildningen följer den lagstiftning som reglerar förhållandena mellan arbetsgivare och arbetstagare. Målet med utbildningen är att skapa goda förutsättningar att hantera frågor inom arbetsrätt.”

Arbetsrätt med förhandlingsteknik

Målet med utbildningen Arbetsrätt med förhandlingsteknik är att skapa goda förutsättningar att hantera frågor inom arbetsrätt. Att kunna använda lagarna samt få insikt om hur de olika lagarna verkar inom organisationen.
Att ha en förståelse för vad arbetsgivarrollen innebär och även kunna identifiera sig med arbetsgivarrollen. Utbildningen tar upp aspekter som uppsägningar, anställningar, avtal och medbestämmande samt vad juridiken säger.  Vi fördjupar oss även i MBL och förhandling.

Programinnehåll

Dag 1 – Vad?

Dagen är till för att öka kunskapen inom arbetsrätt. Vi vill tillföra kunskap om ramarna och om arbetsgivarens handlingsutrymme. Därigenom ge deltagarna en ökad trygghet kring det egna handlingsutrymmet.

 • Arbetsrättens historia
 • Spelregler på arbetsmarknaden – lagar och avtal, arbetsgivarens arbetsledningsrätt
 • Att ingå ett anställningsavtal
 • Anställningsavtalet: Rättigheter och skyldigheter för arbetsgivaren och arbetstagaren
 • Arbetstider
 • Ledigheter
 • Diskriminering
 • Förhandlingsskyldighet
 • Att avsluta en anställning

Dag 2 –  Hur?

Under dag 2 ökar vi förståelsen kring hur deltagaren kan använda olika typer av samtal i sitt ledarskap. Vi fördjupar oss i frågor som MBL och förhandling. Förståelsen för samtalens betydelse i relation till arbetsrätten är viktig. Utbildningen skall göra deltagarna blir trygga och starka i svåra samtal genom ökad kunskap och träning.

 • Hur samspelar arbetsrätt och ett gott ledarskap?
 • Rollövningar med olika case och scenarion utifrån samtalsmodeller
 • MBL
 • Avtal och medbestämmande
 • Förhandlingsteknik
 • Avslut/summering

Online

För dig som inte har möjlighet att vara på plats kan du ta del av utbildningen online via Microsoft Teams.

Utbildningsinformation

Omfattning
2 dagar, 08.30 - 16.00

Kommande utbildningsstarter

Örebro
9 november, 2021

Utbildningsdagar

2021-11-092021-11-10
Ingår i utbildningen
Kurslitteratur
Pris
10 900 kr exkl. moms.

Intresseanmälan
Ladda ner produktblad

Arbetsrätt med förhandlingsteknik

Relaterade utbildningar