”Det är arbetsgivarens ansvar att tjänstemän och arbetsledare har de kunskaper som behövs och vet vad som måste iakttas för att säkerställa riskfri användning av utrustningen. Ett faktum som alla inte är medvetna om.”

Ansvarsutbildning för chefer och ledare

Utbildningen går igenom vilka lagar och regler som gäller samt vad de innebär. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet. För att körtillstånd ska kunna utfärdas måste den dokumenterade utbildningen omfatta gällande lagar och föreskrifter, användning och kontroll. Målet är att utföra riskbedömning, införskaffa lämpliga redskap, veta vilket underhåll och vilka kontroller som krävs samt utfärda körtillstånd.

Vi har valt att dela in den här kusen i fyra kategorier; en mer allmän ansvarsutbildning, en med inriktning på lyft, en med inriktning truck och en med inriktning för arbete på hög höjd.

Programinnehåll

Ansvarsutbildning för chefer och ledare

  • Ansvar
  • Arbetsmiljön
  • Delegeringar
  • Undersöka, genomföra och följa upp
  • Skyddsombud
  • Rutiner och lokala föreskrifter
  • Arbetsmiljölagen
  • Grupparbete
  • Kunskapstest

Utbildningsinformation

Omfattning
1 dag, 08.30 - 16.00

Kommande utbildningsstarter

Utbildningsdagar

2021-05-10
Ingår i utbildningen
Fika, lunch, kurslitteratur
Pris
3 500 kr exkl. moms.

Intresseanmälan
Ladda ner produktblad

Ansvarsutbildning för chefer och ledare