”Utbildningen Analytisk felsökning och rotorsaksanalys är lärarledd och genomförs omväxlande i form av teori och praktiska övningar. Vi använder oss av olika pedagogiska hjälpmedel för att kunna illustrera olika verktyg och metoder.”

Analytisk felsökning och rotorsaksanalys

Deltagarna skall efter utbildningen kunna felsöka metodiskt för att kunna lösa ut rotorsaken så att problemet inte uppstår igen, enskilt och i grupp. När den enskilda felsökningen inte lyckas hitta orsaken till felet eskaleras felsökningen genom att tillföra ytterligare kompetens och erfarenhet. Eskalerad felsökning bygger på att i ett felsökningsteam tillvarata varje deltagares kompetens och erfarenhet.

Utbildningen riktar sig främst till underhållspersonal eller annan roll med teknisk erfarenhet.

Utbildningsprogram

Dag 1 – Optimala förutsättningar för analytisk felsökning

Under dagen går vi igenom teorierna bakom metodisk felsökning och eskalerad felsökning i ett tvärfunktionellt team. Vilka yttre förutsättningar krävs? Vad finns för krav vid nyanskaffning, HMI, åtkomlighet, mätpunkter, uppmärkning, visualisering etc.

 • Vilka yttre förutsättningar krävs?
 • Krav vid nyanskaffning, HMI, åtkomlighet, mätpunkter, uppmärkning och visualisering
 • Dokumentation och reservdelar

Teori om felsökning

 • Metodisk felsökning
 • Eskalerad felsökning i ett tvärfunktionellt team

Erfarenhetsutbyte

Genomgång av vanligt förekommande tekniska lösningar och komponenter i en maskinutrustning

 • Komponentens funktion
 • Mätmetoder
 • Vanligt förekommande fel
 • Praktiska erfarenheter hos läraren och deltagarna

Praktisk övning i schemaläsning

Lära sig förstå den logiska strukturen i en maskindokumentation

 • Att enkelt hitta från komponentmärkning till rätt blad i schemat
 • Kunna följa och förstå en krets i schemat

Dag 2 – Praktiska övningar i analytisk felsökning

Under dagen går vi igenom vanligt förekommande tekniska lösningar och komponenter i en maskinutrustning. Viktigt är också förståelsen för den logiska strukturen i en maskindokumentation. Gruppövningar sker i felsökning på fiktiva maskiner med fördefinierade fel.

 • Gruppövningar i felsökning på fiktiva maskiner med fördefinierade fel
 • Deltagarna felsöker utifrån maskinspecifikation och fel beskrivning
 • Utbildaren agerar bollplank och ger fortlöpande svar under felsökningens gång

Praktisk övning i eskalerad felsökning

När den enskilda felsökningen inte lyckas hitta orsaken till felet eskaleras felsökningen genom att tillföra ytterligare kompetens och erfarenhet. Eskalerad felsökning bygger på att i ett felsökningsteam tillvarata varje deltagares kompetens och erfarenhet.

 • Lära sig att använda verktyg som får alla delaktiga genom felsökningen

Teori avrapportering

 • Avrapportering som underlag för framtida analyser
 • Vidare åtgärder i form av avhjälpande insatser eller förbättringar

Dag 3 – Rotorsaksanalys

Deltagaren får kunskap om att kunna utföra rotorsaksanalys enskilt eller som deltagare i ett tvärfunktionellt förbättringsteam. Rotorsaksanalys är ett metodiskt och effektivt sätt att i stället för att bara lösa ut ett problems symptom, fokusera på att lösa ut rotorsaken så problemet inte uppstår igen.

Vanliga rotorsaker

 • Rutiner saknas
 • Rutiner är felaktiga
 • Rutiner ej efterföljs
 • Konstruktionsfel
 • Fel dimensionering o.s.v.
 • Teori om rotorsak

Träna på PDCA

 • Rotorsak utifrån ”jag”-perspektiv
 • Rotorsak utifrån tvärfunktionellt team

Ladda ner produktblad

Analytisk felsökning och rotorsaksanalys

Utbildningsinformation

Omfattning
3 dagar, 08.30 - 16.00

Kommande utbildningsstarter

Utbildningsdagar

Tillfälle: 1
2021-04-122021-04-132021-04-14
Tillfälle: 2
2021-06-142021-06-152021-06-16
Ingår i utbildningen
Fika, lunch, kurslitteratur
Pris
11 900 kr exkl. moms.

Intresseanmälan