”Agil projektledning handlar om att driva projekt på ett effektivare sätt. Utbildningen ger dig grunderna i agil projektledning och scrum”

Agil projektledning

Efter utbildningen har du fått ökad förståelse för vilka förutsättningar som krävs för att det ska gå att tillämpa agila arbetsmetoder i ett projekt. Du kommer också bättre förstå vad som skiljer och vad som är lika, beroende på om man väljer att genomföra ett projekt agilt eller traditionellt.

Utbildningen ger dig även kunskap om att koppla ihop agil metodik och roller med en traditionell metodik/projektroller och använda delar av bägge världar i samma projekt.

Är du nyfiken på agila arbetsmetoder men osäker på hur det passar din organisation och de projekt som ni genomför? Projektledare, projektmedlemmar, teamledare, linjechefer, processägare, förändringsledare etc. Alla som är nyfikna på hur agila metoder kan tillämpas i sin bransch eller organisation. Den passar dig som ser ett behov av att bli mer agil utan att för den sakens skull släppa taget om den gamla projektmetodiken. Utbildningen ger en bred översikt lämpad för många olika roller. Innehållet lämpar sig såväl för tjänsteföretag som för tillverkande och för både privat och offentlig sektor.

Förkunskaper
Erfarenhet av projektarbete och projektledning rekommenderas. Du behöver inte ha kunskaper i systemutveckling då denna kurs inriktar sig på agilitet oavsett bransch.

Vad betyder agilt arbetssätt
Att jobba agilt är att ”vara ” lättrörlig och smidig. Agilt arbetssätt sker genom fokus på anpassningsbarhet och på människor. Med anpassningsbarhet menas att man arbetar i korta, upprepade cykler, där arbetet utvärderas kontinuerligt och feedback inhämtas från viktiga parter som till exempel kunder, för att kunna möta förändrade förutsättningar och skiftande kundbehov. Med fokus på människor menas att man ser människorna som arbetar med och skapar processen som viktigare än processen i sig.

Programinnehåll

Dag 1

 • Målstyrda projekt
 • Grunder traditionell projektmetod
 • Traditionella vs Agila projektmetoder
 • När skall agila metoder tillämpas
 • Exempel Agila metoder
 • Grunder Scrum processen

Dag 2

 • Scrum roller
 • Agil kravhantering och tidskattning (user story och story points)
 • Skapa och underhålla en backlog
 • Definition av en sprint
 • Sprintplanering (scrum board)

Dag 3

 • Genomförande av en sprint
  • Daily scrum
  • Burndown chart
  • Sprint review
  • Sprint retrospective
 • Riskhantering
 • Statusrapportering
 • Kombinera traditionella och agila projektmetoder

Utbildningsinformation

Omfattning
3 dagar, 08.30 - 16.00

Kommande utbildningsstarter

Örebro
4 februari, 2022

Utbildningsdagar

2022-02-042022-02-112022-02-18
Ingår i utbildningen
Lunch, fika
Pris
14 500 kr exkl. moms.

Intresseanmälan