”Utbildningen i affärsjuridik är mycket konkret och utgår från de direkta frågeställningar och problem som deltagarna möter i sin vardag. Ett flertal övningsfrågor kommer att lösas under utbildningsdagarna och tanken är att de nya kunskaperna skall kunna användas direkt.”

Affärsjuridik

För att agera på marknaden som projektledare, säljare eller inköpare krävs kunskap om de spelregler (lagar och rättsprinciper) som gäller när olika slags avtal ingås. Kompetens inom avtalsrätt och köprätt ger säkerhet när affärer görs och de vanligaste fallgroparna kan undvikas. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna grundläggande tillämpbara kunskaper i avtalsrätt och köprätt.

Programinnehåll

Dag 1 Avtalsrätt

 • Anledning och introduktion till utbildningen
 • Anbud och accept
 • Vilka krav ställer lagen på en offert?
 • När har vi ett ”bindande” avtal?
 • Order, bekräftelse och beställning
 • Olika typer av fullmakt
 • Behörighet och befogenhet
 • Standardavtal
 • Bevisfrågor
 • Ogiltiga avtal

Dag 2 köprätt

 • Egendomsbegreppet
 • Köplagens tillämpningsområde
 • Avlämnandet och riskens övergång
 • Dröjsmål
 • Olika typer av skadestånd
 • Felbegreppet
 • Påföljder vid fel i varan
 • Skadestånd
 • Köparens undersökningsplikt och reklamationsskyldighet
 • Betalningsvillkor
 • Hur undvika förluster vid den andra partens konkurs
 • Olika typer av säkerhet

Ladda ner produktblad

Affärsjuridik

Utbildningsinformation

Omfattning
2 dagar, 09.00 - 16.00

Kommande utbildningsstarter

Örebro
10 februari, 2022

Utbildningsdagar

2022-02-102022-02-11
Ingår i utbildningen
Fika, lunch, kurslitteratur
Pris
10 500 kr exkl. moms.

Intresseanmälan