Visual Management2017-06-27T16:57:23+02:00

”Visualiseringstekniker som hjälper ett team att fokusera på en och samma uppgift ger förutsättningar till att ta tillvara på teamets gemensamma kunskap och erfarenhetsbank under analys och beslut.”

Visual Management

Visualiseringstekniker som påvisar när värdeflödet avviker från det optimala tillståndet frigör tid för organisationen till att fokusera på andra moment tills avvikelsen signalerar om uppmärksamhet samt effektiviserar inspektion. Visualiseringstekniker som påvisar krav på att efterfölja säkerhetsrutiner förebygger säkerhetsrisker. Visualiseringstekniker som stannar processen vid fel och signalerar om eskalering av stöd för operatören/montören ökar kvalitén. Visualiseringstekniker som hjälper ett team att fokusera på en och samma uppgift ger förutsättningar till att ta tillvara på teamets gemensamma kunskap och erfarenhetsbank under analys och beslut.

Exempel på innehåll

Efter utförd utbildning har deltagaren fått kunskap för att kunna tillämpa olika visual management tekniker enskilt eller som deltagare i ett tvärfunktionellt förbättringsteam.

Utbildningsinformation

Att sätta samman företagsanpassade utbildningar är en av våra främsta styrkor. Vi utgår från företagets nuläge och anpassar utbildningen för att uppnå önskat framtida läge.

Alla våra utbildningar kan kombineras och anpassas efter era behov och önskemål vad gäller tid, utbildningsform och studietakt etc. Välkommen att kontakta oss!

Intresseanmälan
Fyll i formuläret kontaktar vi dig inom 24 timmar