Värdeflödesanalys2017-06-27T16:48:08+02:00

”Värdeflödesanalys är den mest centrala förbättringsmetoden i LEAN arbetet. Utbildningen vänder sig till operatörer/montörer, stödfunktioner, LEAN/TPM koordinatorer och ledare.”

Värdeflödesanalys

Att kartlägga och samla in data för aktuellt värdeflöde, för att sedan visualisera resultatet på en och samma sida ger möjlighet för ett tvärfunktionellt sammansatt team att ta faktabaserade beslut under en värdeflödesanalys för att skapa planen över hur värdeflödet på bästa sätt borde förbättras för att möta upp nuvarande och framtida mål och utmaningar. Värdeflödesanalys är den mest centrala förbättringsmetoden i LEAN arbetet. Utbildningen vänder sig till operatörer/montörer, stödfunktioner, LEAN/TPM koordinatorer och ledare.

Exempel på innehåll

Efter utförd utbildning har deltagaren fått kunskap för att kunna utföra värdeflödeskartläggning och en efterföljande värdeflödesanalys som deltagare i ett tvärfunktionellt förbättringsteam.

Utbildningsinformation

Att sätta samman företagsanpassade utbildningar är en av våra främsta styrkor. Vi utgår från företagets nuläge och anpassar utbildningen för att uppnå önskat framtida läge.

Alla våra utbildningar kan kombineras och anpassas efter era behov och önskemål vad gäller tid, utbildningsform och studietakt etc. Välkommen att kontakta oss!

Intresseanmälan
Fyll i formuläret kontaktar vi dig inom 24 timmar