Utvecklingssamtal/Medarbetarsamtal2017-06-27T11:09:42+02:00

”Utvecklingssamtal är lika viktigt för dina medarbetare som för dig som chef. Till skillnad från de samtal du har med dina medarbetare i vardagen ger utvecklingssamtal tillfälle att ostört samtala om frågor som är viktiga för dig, den enskilde medarbetaren och verksamhetens utveckling.”

Utvecklingssamtal/Medarbetarsamtal

Utvecklingssamtal är lika viktigt för dina medarbetare som för dig som chef. Till skillnad från de samtal du har med dina medarbetare i vardagen ger utvecklingssamtal tillfälle att ostört samtala om frågor som är viktiga för dig, den enskilde medarbetaren och verksamhetens utveckling.

Exempel på innehåll

  • Utvecklingssamtalet – ett verktyg för att styra och leda verksamheten
  • Nya synsätt kring utvecklingssamtal
  • Att förbereda och genomföra kvalitativa individuella utvecklingssamtal
  • Nyckeln till kvalitet i utvecklingssamtalen
  • Komfortgränser – att leda samtalet mot resultat i praktiken
  • Framgångskriterier när du genomför svåra samtalssituationer
  • Gruppdialog – ett strukturerat samtal om arbetssätt, värderingar, mål och hur gruppen vill uppfattas

Utbildningsinformation

Att sätta samman företagsanpassade utbildningar är en av våra främsta styrkor. Vi utgår från företagets nuläge och anpassar utbildningen för att uppnå önskat framtida läge.

Alla våra utbildningar kan kombineras och anpassas efter era behov och önskemål vad gäller tid, utbildningsform och studietakt etc. Välkommen att kontakta oss!

Intresseanmälan
Fyll i formuläret kontaktar vi dig inom 24 timmar