Tyska2017-06-29T12:47:26+02:00

”Lär dig grunderna i hur språket är uppbyggt, hur det låter och hur det skrivs. Utbildningen ger bra baskunskaper i uttal, grammatik och ordförråd.”

Tyska

Målet är att ge deltagarna bättre självförtroende och få dem säkrare i sin yrkesroll. Deltagaren skall efter kursen ska kunna känna trygghet i att konversera på tyska genom muntlig träning, ökat ordförråd och vassare feedback på bl.a. e-postmeddelanden.

Inför utbildningen genomför utbildaren en grundläggande behovs- och kompetensanalys genom ett skriftligt och muntligt test. Därefter genomför utbildaren och deltagaren en mer precis dialog där bl a följande fastställs:

  • Syftet med utbildningen och vad vi vill uppnå
  • Önskade resultat och delmål
  • Kursmaterialet utarbetas utifrån företagets och individens förutsättningar
  • Utbildningens program och innehåll
  • Individ anpassat upplägg

Utbildningsinformation

Att sätta samman företagsanpassade utbildningar är en av våra främsta styrkor. Vi utgår från företagets nuläge och anpassar utbildningen för att uppnå önskat framtida läge.

Alla våra utbildningar kan kombineras och anpassas efter era behov och önskemål vad gäller tid, utbildningsform och studietakt etc. Välkommen att kontakta oss!

Intresseanmälan
Fyll i formuläret kontaktar vi dig inom 24 timmar