Teamledarutbildning2018-11-28T14:48:21+02:00

”Utbildningen är framtagen för att stärka ledarens roll i företaget. Genomförandet baseras på problembaserad/upplevelsebaserad inlärningspedagogik där gruppen själv arbetar fram egna lösningar till förbättringar i sin arbetsgrupp.”

Teamledarutbildning

Utbildningen är framtagen för att stärka ledarens roll i företaget. Syftet är att ge deltagaren grundläggande färdigheter i personligt ledarskap, grupputveckling samt kommunikation, med effekter såsom ökad effektivitet och bättre samarbete. Utbildaren håller i processen, låter deltagarna lyfta fram egna erfarenheter och ev. problemsituationer som kan uppstå i ledarrollen.

Exempel på innehåll

Ledarrollen en introduktion

Utbildningen startar med att klargöra det personliga ledarskapet. Det viktigt att tydliggöra roll och uppgift som ledare i syfte att skapa en ökad ”vi känsla” inom företaget och den lokala organisationen.

 • Ledarrollen en introduktion
 • Chefskap och ledarskap
 • Olika ledarstilar
 • Grunden för gott ledarskap
 • Att vara mellanchef
 • Självkännedom – övningar

Ledarrollen i förändring

Här får deltagaren handfasta verktyg i att kunna driva förändringar inom sitt verksamhetsområde.

Förändringsprocessen

 • Hur reagerar människor i förändring?
 • Att skapa ett motiverande arbetsklimat

Grupper och grupputveckling

Dagens organisation består av individer med olika erfarenheter och olika bakgrund och kultur. I detta avsnitt fokuserar vi på grupp och teamutveckling.

 • Vad är en grupp?
 • Grupprocesser
 • Roller i gruppen
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Att skapa effektiva arbetsgrupper
 • Coaching
 • Coachande ledarskap

Kommunikation – att förebygga och hantera konflikter

Här får deltagaren ökad insikt om hur olika ett budskap kan tas emot om man väljer olika kommunikationsstrategier samt hur en ledare bör agera vid en konfliktsituation.

 • Vad är kommunikation?
 • Feedback
 • Ge och ta kritik
 • Konflikthantering
 • JAG-budskap
 • Kontaktskapande kommunikation

Arbetsmiljö – Etik och Moral

Vad har jag som ledare för skyldigheter respektive rättigheter enligt lag. Vi tittar också på vikten att arbeta med grundläggande värden och att värderingar levandegörs och tydligt framträder i den dagliga verksamheten.

 • Översikt av arbetsmiljölagen
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Mobbing och diskriminering
 • Etik och moral
 • Värderingar och normer

Utbildningsinformation

Att sätta samman företagsanpassade utbildningar är en av våra främsta styrkor. Vi utgår från företagets nuläge och anpassar utbildningen för att uppnå önskat framtida läge.

Alla våra utbildningar kan kombineras och anpassas efter era behov och önskemål vad gäller tid, utbildningsform och studietakt etc. Välkommen att kontakta oss!

Intresseanmälan
Fyll i formuläret kontaktar vi dig inom 24 timmar