Ständig förbättring av driftsäkerhet2018-12-05T15:05:59+02:00

”Ett effektivt underhåll arbetar med värdeskapande underhållsarbete utifrån ett förebyggande, planerat och förbättrande perspektiv.”

Ständig förbättring av driftsäkerhet

Målet med utbildningen Ständig förbättring av driftsäkerhet är att deltagarna ska få insikt och förståelse i underhållets påverkan på företagets förmåga att tjäna pengar, nå leveranssäkerhet och nöjda kunder, samt inspiration över hur man bedriver ett effektivt och värdeskapande driftssäkerhetsarbete.

Utbildningsprogram

Dag 1 Driftsäkerhet

Efter dagen har du fått en helhetssyn på effektiva åtgärder inom förebyggande underhåll som ger en ökad driftsäkerhet och tillgänglighet. Vi tittar också på driftsäkerhetens betydelse för beräkning av livstidskostnad och livstidsvinst.

 • Omvärldspåverkan
 • Skapa driftssäkerhet
 • Driftsäkerhet och underhåll
 • Faktorer som påverkar en anläggnings driftsäkerhet
 • Hur beräknas driftsäkerhet?
 • Resultatmätning inom underhåll
 • Ekonomisk analys av olika underhållskoncept
 • Driftsäkerhetens betydelse för beräkning av livstidskostnad och livstidsvinst

Dag 2 Analys av underhåll

Under dag 2 tas en handlingsplan fram och presenteras och beredningar från bl.a. reservdelar, dokumentation och specialverktyg undersöks.

 • Analys av underhåll
 • Handlingsplan och rapport tas fram och presenteras.
 • Reservdelsberedning
 • Skanande av förebyggande underhåll
 • Dokumentationsberedning
 • Specialverktygsberedning

Dag 3 Operatörsunderhåll

Under dagen diskuteras hur man skapa driftsäkerhet i samband med nyanskaffning hur implementeringen av operatörsunderhåll går till. En av framgångsfaktorerna är hur vi motiverar underhållsorganisationen.

 • Skapa driftsäkerhet isamband med nyanskaffning
 • Operatörsunderhåll
 • Grunderna för operatörsunderhåll
 • Införandet av operatörsunderhåll
 • Implementering av operatörsunderhåll innebär att produktionspersonal aktivt deltar i underhållsarbetet.
 • 5S – Ett verktyg för att skapa standard och stabilitet
 • Ett grundläggande verktyg för att skapa standard och stabilitet är 5S
 • Motivera en underhållsorganisation

Utbildningsinformation

Att sätta samman företagsanpassade utbildningar är en av våra främsta styrkor. Vi utgår från företagets nuläge och anpassar utbildningen för att uppnå önskat framtida läge.

Alla våra utbildningar kan kombineras och anpassas efter era behov och önskemål vad gäller tid, utbildningsform och studietakt etc. Välkommen att kontakta oss!

Intresseanmälan
Fyll i formuläret kontaktar vi dig inom 24 timmar