SPS – Statistisk Processtyrning2017-06-28T14:54:25+02:00

”Få förståelse för hur SPS kan användas på data från en mängd olika processer och parametrar som till exempel kvalitetsdata, produktivitetsdata, underhållsdata, leveranstider m.m.”

SPS – Statistisk Processtyrning

Att kunna tolka, förstå och fatta beslut på dataunderlag från olika processer (produktion, administration eller ekonomi). Förstå orsaker till en processvariation och därmed kunna styra och förbättra processer på ett ekonomiskt effektivare sätt. Förstå att SPS kan användas på data från en mängd olika processer och parametrar, typ kvalitetsdata, produktivitetsdata, underhållsdata, leveranstider, genomloppstider, ekonomiska data mm

Exempel på innehåll

Syftet med utbildningen, är att motivera till att använda statistisk processtyrning i företaget. Fokus i utbildningen ligger på hur SPS används i praktiken, vilken nytta man som leverantör har av SPS och hur interna- resp externa kunder märker att leverantören använder SPS i sin produktion.

 • Data i sitt sammanhang
 • Studera data i tidsordning, tidsserier
 • Lägesmått och spridningsmått
 • Konstruktion av styrdiagrammet
 • Tolkning av variation, slumpmässig- och systematisk variation
 • Styrgränser kontra Toleransgränser
 • Målvärdesstyrning kontra Toleransstyrning
 • Styrning och förbättring
 • Maskin- och processduglighet, Dugligheten; Cpk och Ppk
 • Olika typer av styrdiagram och dess användning
 • Provfrekvens, provuttag mm, beroende på vilken variation vi vill studera

Data och exempel tas fram med fördel från deltagarnas egna verksamhet.

Utbildningsinformation

Att sätta samman företagsanpassade utbildningar är en av våra främsta styrkor. Vi utgår från företagets nuläge och anpassar utbildningen för att uppnå önskat framtida läge.

Alla våra utbildningar kan kombineras och anpassas efter era behov och önskemål vad gäller tid, utbildningsform och studietakt etc. Välkommen att kontakta oss!

Intresseanmälan
Fyll i formuläret kontaktar vi dig inom 24 timmar