Specialistunderhåll2017-06-28T15:09:10+02:00

”Det långsiktiga underhållsarbetet identifierar löpande var analys bör sättas in för att infria uppsatta mål på driftsäkerhet, utrustningarnas kapacitet och underhållsekonomi.”

Specialistunderhåll

Ett specialistunderhåll har standardiserade underhållsprocesser som skapar ständig förbättring av driftsäkerhet och ökad livslängd på utrustningen till dess maximala lönsamhet. Detta uppnås genom att vara en målstyrd organisation utifrån företagets behov av underhåll som hela tiden mäter sitt resultat och styr underhållet mot uppsatta mål.

Exempel på innehåll

Varför utveckla underhållsorganisationen till ett specialistunderhåll?

Att skapa ständig förbättring av driftsäkerhet i företagets utrustning och anläggning kräver mer än att laga när det går sönder eller att utföra förebyggande underhåll utifrån underhållarens egen bedömning, Ständig förbättring av driftsäkerhet kräver ständig analys för att förbättra funktionssäkerheten (antalet störningar), Underhållsmässigheten (Hur snabbt det går att laga vid reparation) och Underhållssäkerheten (Väntan på underhåll). Syftet är att hela tiden optimera underhållet på utrustning och anläggning med det mest lönsamma metoderna.

Ett fullt utbyggt specialistunderhåll ger även följande effekter:
  • Målstyrt utifrån produktionens behov och uppsatta mål
  • Underhållskostnaden balanserad mot effekten på indirekta kostnader hos produktionen och tappade täckningsbidrag
  • Ständig förbättring av tillgängligheten (Mindre och kortare haverier)
  • Ständig förbättring av anläggningsutnyttjandet (Reducerade korta stopp, optimering av hastighet utan att äventyra ökat slittage)
  • Ständig förbättring av kvalitetsutbytet (Mindre variation i varje utrustning=bättre kvalite)
  • Utrustningens livslängd ökas till dess maximala lönsamhet

Utbildningsinformation

Att sätta samman företagsanpassade utbildningar är en av våra främsta styrkor. Vi utgår från företagets nuläge och anpassar utbildningen för att uppnå önskat framtida läge.

Alla våra utbildningar kan kombineras och anpassas efter era behov och önskemål vad gäller tid, utbildningsform och studietakt etc. Välkommen att kontakta oss!

Intresseanmälan
Fyll i formuläret kontaktar vi dig inom 24 timmar