Smörj- och rullagerteknik2019-04-05T11:38:01+02:00

”Reducera kostnader och risker genom att välja rätt smörjmedel.”

Smörj- och rullagerteknik

Utbildningen ger dig en grundläggande introduktion i ämnet smörj- och rullningslagerteknik. Rätt val av smörjmedel och korrekt hantering av rullningslager är en förutsättning för avbrottsfri produktion.

Vi går igenom hur smörjning av rullningslager sker med olika smörjmedelstyper och beskriver smörjmedlets funktion i olika rullningslagerinbyggnader samt vikten av att välja lämpligt smörjmedel till rätt applikation.

Dessutom går vi igenom de vanligaste rullningslagertyperna och deras användningsområden samt olika lagerbeteckningar. Metoder och verktyg för demontering respektive montering av lager presenteras. Kursen avslutas med en genomgång av olika typer av skador på rullningslager, hur de uppstår och deras effekter samt hur de kan undvikas genom förebyggande åtgärder.

Exempel på innehåll

Under dagarna går vi bl.a. igenom smörjmedel; historik, basoljor, tillverkning, tillsatsämnen och hantering. Rullningslager; typer och beteckningar samt deras användningsområden och handhavande vid montering respektive demontering av rullningslager.

  • Smörjmedel; historik, basoljor, tillverkning, tillsatsämnen och hantering.
  • Val av smörjmedelstyp; egenskaper samt funktion i rullningslagerinbyggnader.
  • Föroreningar i smörjsystem och effektiva reningsmetoder.
  • Rullningslager; typer och beteckningar samt deras användningsområden.
  • Handhavande vid montering respektive demontering av rullningslager.
  • Rullningslagerskador; grundorsaker, effekter och förebyggande åtgärder.

Utbildningsinformation

Att sätta samman företagsanpassade utbildningar är en av våra främsta styrkor. Vi utgår från företagets nuläge och anpassar utbildningen för att uppnå önskat framtida läge.

Alla våra utbildningar kan kombineras och anpassas efter era behov och önskemål vad gäller tid, utbildningsform och studietakt etc. Välkommen att kontakta oss!

Intresseanmälan
Fyll i formuläret kontaktar vi dig inom 24 timmar