SMED2017-06-27T16:47:11+02:00

”Syftet är att skapa kunskap och förståelse hos deltagaren i hur man systematiskt och effektivt minskar omställningstiden mellan två batcher och vidmakthåller resultatet med en standardiserad omställningsrutin.”

SMED

Att skapa en standardiserad omställning utifrån optimala förutsättningar till en så effektiv omställning mellan två batcher som möjligt, vilket frigör mer produktionstid och möjliggör produktion med mindre batcher, lägre bundet kapital och kortare ledtider. Syftet är att skapa kunskap och förståelse hos deltagaren i hur man systematiskt och effektivt minskar omställningstiden mellan två batcher och vidmakthåller resultatet med en standardiserad omställningsrutin. Utbildningen vänder sig till operatörer/montörer, stödfunktioner, administration, LEAN/TPM koordinatorer och ledare.

Exempel på innehåll

Efter utförd utbildning har deltagaren fått kunskap för att kunna utföra SMED-analys som deltagare i ett tvärfunktionellt förbättringsteam.

Utbildningsinformation

Att sätta samman företagsanpassade utbildningar är en av våra främsta styrkor. Vi utgår från företagets nuläge och anpassar utbildningen för att uppnå önskat framtida läge.

Alla våra utbildningar kan kombineras och anpassas efter era behov och önskemål vad gäller tid, utbildningsform och studietakt etc. Välkommen att kontakta oss!

Intresseanmälan
Fyll i formuläret kontaktar vi dig inom 24 timmar