Samtal i praktiken2017-06-27T11:10:51+02:00

”Ledarskap handlar till stor del om kommunikation i kombination med personlig mognad. Att våga vara sig själv, att våga fatta beslut och stå för dem, att våga lita på andra, att våga ta itu med besvärliga situationer.”

Samtal i praktiken

Ledarskap handlar till stor del om kommunikation i kombination med personlig mognad. Att våga vara sig själv, att våga fatta beslut och stå för dem, att våga lita på andra, att våga ta itu med besvärliga situationer. Listan kan göras längre, men innebörden förblir densamma – Kommunikation är en förutsättning för gott ledarskap. Utbildningen lär dig olika metoder och verktyg som är till hjälp för att genomföra olika typer av samtal med medarbetare och kollegor.

Exempel på innehåll

  • Genomgång av Demokratisk dialog som samtalsmetod som hanterar både medarbetare och chef.
  • Betydelsen av förberedelse
  • Många misslyckade resultat beror först och främst på de icke verbala inslagen.
  • Kommunikation inkluderar alltid icke verbala inslag.
  • Utöver det talade ordet, det muntliga uttalandet, kommunicerar vi via gester, ansiktsuttryck, kroppshållning, den typ av språk vi talar och vårt sätt att tala.
  • De vanligaste formerna av kommunikation
  • Omorganisation- Förändringsarbete

Utbildningsinformation

Att sätta samman företagsanpassade utbildningar är en av våra främsta styrkor. Vi utgår från företagets nuläge och anpassar utbildningen för att uppnå önskat framtida läge.

Alla våra utbildningar kan kombineras och anpassas efter era behov och önskemål vad gäller tid, utbildningsform och studietakt etc. Välkommen att kontakta oss!

Intresseanmälan
Fyll i formuläret kontaktar vi dig inom 24 timmar