Rotorsaksanalys2018-12-06T08:41:41+02:00

”Träna på hur man med olika förbättringsverktyg lär sig att finna rotorsaken till ett problem i ett tillfälligt sammansatt förbättringsteam för att få alla deltagare lika delaktiga och på så sätt nyttja den gemensamma erfarenheten och kunskapen fullt ut.”

Rotorsaksanalys

Normalt sett är det ursprungliga felet redan åtgärdat t.ex: felet funnet och avhjälpt på en utrustning när en rotorsaksanalys startar upp. Syftet med själva rotorsaksanalysen är att gå till botten med problemet och finna rotorsaken till varför felet eller händelsen kunde inträffa från första början.

Utbildningen vänder sig till operatörer, montörer, stödfunktioner, administration, LEAN/TPM koordinatorer och ledare.

Utbildningsprogram

Deltagaren får kunskap om att kunna utföra rotorsaksanalys enskilt eller som deltagare i ett tvärfunktionellt förbättringsteam. Rotorsaksanalys är ett metodiskt och effektivt sätt att i stället för att bara lösa ut ett problems symptom, fokusera på att lösa ut rotorsaken så problemet inte uppstår igen.

Vanliga rotorsaker

  • Rutiner saknas
  • Rutiner är felaktiga
  • Rutiner ej efterföljs
  • Konstruktionsfel
  • Fel dimensionering o.s.v.

Teori om rotorsak

  • Träna på PDCA
  • Rotorsak utifrån ”jag”-perspektiv
  • Rotorsak utifrån tvärfunktionellt team

Utbildningsinformation

Att sätta samman företagsanpassade utbildningar är en av våra främsta styrkor. Vi utgår från företagets nuläge och anpassar utbildningen för att uppnå önskat framtida läge.

Alla våra utbildningar kan kombineras och anpassas efter era behov och önskemål vad gäller tid, utbildningsform och studietakt etc. Välkommen att kontakta oss!

Intresseanmälan
Fyll i formuläret kontaktar vi dig inom 24 timmar