Resultatmätning2017-06-28T15:13:45+02:00

”Få kunskap och förståelse hur du resultat mäter och målstyr er verksamhet och hur du visualiserar resultatet för att skapa delaktighet.”

Resultatmätning

Att utveckla en verksamhet och infria uppsatta mål på kort och lång sikt kräver att man mäter och vidtar korrigerande motåtgärder vid målavvikelser. Utbildningen vänder sig till operatörer/montörer, stödfunktioner, administration, LEAN/TPM koordinatorer och ledare.

Exempel på innehåll

Efter utförd utbildning har deltagaren fått kunskap och förståelse i vad det innebär att resultatmäta och målstyra en verksamhet.

  • Översättning av företagets övergripande mål till UH-mål
  • Uppföljning av underhållet
  • OEE/TAK, MTBF, MTTR, MWT

Utbildningsinformation

Att sätta samman företagsanpassade utbildningar är en av våra främsta styrkor. Vi utgår från företagets nuläge och anpassar utbildningen för att uppnå önskat framtida läge.

Alla våra utbildningar kan kombineras och anpassas efter era behov och önskemål vad gäller tid, utbildningsform och studietakt etc. Välkommen att kontakta oss!

Intresseanmälan
Fyll i formuläret kontaktar vi dig inom 24 timmar