Projektskola2017-06-27T11:37:09+02:00

”Omfattningen av utbildningen är uppdelat mellan ledarskap och projektkunskap, så att du med gott självförtroende kan axla projektledarrollen vid utbildningens slut. Utbildningen är förberedande för certifiering som projektledare (IPMA-certifiering).”

Projektskola

Omfattningen av utbildningen är uppdelat mellan ledarskap och projektkunskap, så att du med gott självförtroende kan axla projektledarrollen vid utbildningens slut. Utbildningen är förberedande för certifiering som projektledare (IPMA-certifiering).

Exempel på innehåll

Projektkunskap

Utbildningen startar med att klargöra projektet som en arbetsform och vilka verktyg som behövs för att effektivt kunna styra projekt.

Planering

I avsnittet planering får du användbara verktyg för effektiv planering. Vi utgår från projektmålen och tränar hur man bryter ned dessa till en Work Breakdown Structure, utifrån vilken man sedan gör träffsäkra bedömningar av tid, kostnad och risker. Resultatet är en realistisk och allmänt accepterad projektplan.

Projektledare och gruppen

I rollen som projektledare är ett effektivt ledarskap viktigt och därför skapas här en förståelse både för mig som individ samt medarbetarna i projektet. Syftet är att förstå hur ledarskapet påverkar gruppens utveckling samt att lära sig hur man anpassar det utifrån situationen.

Kommunikation

Många gånger avgörs ett projekts framgång av projektledarens förmåga att kommunicera tydligt och övertygande, såväl internt som med projektets intressenter. Detta avsnitt är inriktat på att utveckla dina färdigheter att kommunicera tydligt och övertygande samt att få dig att känna dig säkrare i olika situationer i projekt sär du ska påverka andra.

Projektekonomi

För att kunna driva projekt framgångsrikt krävs att projektarbetet har dubbel inriktning – dels måste man genomföra projektets planerade aktiviteter, dels måste man ägna tid och energi åt att identifiera och avvärja de risker som kan utgöra hot mot projektet.

Genomförande och avvikelserapportering

Avslutningsvis knyter vi ihop utbildningen av hur ett projekt struktureras och genomförs från förstudie till avslut. Deltagarna får även med sig en checklista (dokument) för hur man avslutar/överlämnar ett projekt.

Utbildningsinformation

Att sätta samman företagsanpassade utbildningar är en av våra främsta styrkor. Vi utgår från företagets nuläge och anpassar utbildningen för att uppnå önskat framtida läge.

Alla våra utbildningar kan kombineras och anpassas efter era behov och önskemål vad gäller tid, utbildningsform och studietakt etc. Välkommen att kontakta oss!

Intresseanmälan
Fyll i formuläret kontaktar vi dig inom 24 timmar