Produktkalkylering – lönsamma projekt2017-06-27T13:55:16+02:00

”Utbildningens mål är att höja de ekonomiska kunskaperna och förståelsen för produktkalkylering till exempel vilka parametrar som finns med och visa vad det faktiskt kostar.”

Produktkalkylering – lönsamma projekt

Utbildningens mål är att höja de ekonomiska kunskaperna och förståelsen för produktkalkylering (t ex vilka parametrar som finns med och visa vad det faktiskt kostar). Deltagarna kommer också lägga fokus på andra verktyg som underlättar för helheten såsom fördelningsnycklar, efterkalkyler och nuläge på hur det faktiskt ser ut.

Exempel på innehåll

Genomgång av grundteorierna bakom produktkalkylering. Koppling till företagets kalkylmodell. Diskussion gällande uppföljning av projekt samt grundläggande kunskaper i efterkalkylering.

  • Vilka kostnader är fasta och vilka är rörliga
  • Kritisk volym eller break even
  • Beräkna självkostnad, dvs vad kostar det oss totalt att producera en tjänst/produkt
  • Hur bygger man upp en kalkyl?
  • Genomgång av företagets kalkylmodell
  • Grundläggande kunskaper av efterkalkylering

Genomgång av teorierna av efterkalkylering. Koppling till företagets kalkylmodell.

  • Vikten av efterkalkyl
  • Djupare analys av efterkalkyler
  • Diskussioner

Utbildningsinformation

Att sätta samman företagsanpassade utbildningar är en av våra främsta styrkor. Vi utgår från företagets nuläge och anpassar utbildningen för att uppnå önskat framtida läge.

Alla våra utbildningar kan kombineras och anpassas efter era behov och önskemål vad gäller tid, utbildningsform och studietakt etc. Välkommen att kontakta oss!

Intresseanmälan
Fyll i formuläret kontaktar vi dig inom 24 timmar