PowerPoint2018-11-28T13:53:12+02:00

”Lär dig att förstå och hantera både grunderna och mer avancerade funktioner i PowerPoint för dig som håller presentationer”

PowerPoint

En bra PowerPoint-presentation ökar både kunskapen och intresset för det du vill berätta. Vi lär dig använda alla verktyg i programmet – samt bjuder på en hel del praktiska tips.

Hantera presentation
 • anpassa menyer och verktygsfält
 • skapa presentation
 • infoga och ta bort bild
 • bläddra mellan bilder och byta bildlayout
 • spara, stänga och öppna presentation
 • zooma
 • arbetslägen
 • använda formgivningsmallar
 • sortera, kopiera och flytta bilder i bildsortering
 • skriva ut presentation och åhörarkopior
Texter
 • skriva, redigera, flytta och ta bort text
 • formatera text och platshållare
 • arbetsläget disposition
 • infoga och anpassa punktlistor
 • indrag, tabbar, radavstånd och stavning
 • hämta format
 • bildbakgrunden
 • Objekt
Ritverktyg
 • infoga, byta och formatera figur
 • flödesscheman och kopplingar
 • flytta, kopiera, duplicera och skriva text i objekt
ClipArt och Bilder
 • söka och infoga bilder från ClipArt och fil
 • flytta, redigera, kopiera, ta bort och duplicera bild
 • infoga WordArt-objekt
Diagram
 • Microsoft Graph
 • databladet
 • skriva diagramdata
 • infoga och utelämna rader och kolumner
 • diagramtyper och diagramalternativ
 • importera data och diagram från Excel
Tabeller
 • infoga tabell hantera tabell
 • ändra tabellutseende
 • rita egen tabell
Organisationsscheman
 • infoga och redigera organisationsscheman
 • formatera text, figur och struktur
Bildspel
 • starta och avsluta bildspel
 • inställningar för bildspel, bildväxling, bildövergång och animering
 • dölja bild

Utbildningsinformation

Att sätta samman företagsanpassade utbildningar är en av våra främsta styrkor. Vi utgår från företagets nuläge och anpassar utbildningen för att uppnå önskat framtida läge.

Alla våra utbildningar kan kombineras och anpassas efter era behov och önskemål vad gäller tid, utbildningsform och studietakt etc. Välkommen att kontakta oss!

Intresseanmälan
Fyll i formuläret kontaktar vi dig inom 24 timmar