Operatörsunderhåll2017-06-28T15:14:39+02:00

”Ett effektivt operatörsunderhåll ger ökad driftsäkerhet, vilket i sin tur leder till en ökad lönsamhet för företaget.”

Operatörsunderhåll

Operatörsunderhåll är ett metodiskt och effektivt sätt att skapa engagemang, självstyrande team, öka driftsäkerheten med befintlig personal, öka produktiviteten samt upprätthålla ordning och reda. Utbildningen vänder sig till operatörer/montörer, underhållspersonal, LEAN/TPM koordinatorer och ledare.

Exempel på innehåll

Efter utförd utbildning har deltagaren fått kunskap och förståelse för att kunna införa Operatörsunderhåll.

Steg 1: Uppstart workshop med ledningen

Vi går igenom teorier i operatörsunderhåll och sätter ambitionsnivån man vill uppnå, så att vi kan ta med detta under införandet. Beslut om tidplan och sammansättning av team tas.

Steg 2: Initialrengöring

Vi går igenom teorierna med initialrengöring och utför detta i utrustningen.
Hittade brister dokumenteras och plan läggs för att åtgärda dessa.
Avslutningsvis samlar vi in punkter som skall utföras till nästa tillfälle.

Steg 3: 5S

Vi går igenom teorierna med 5S och arbetar praktiskt med steg 1-3.
Avslutningsvis samlar vi in punkter som skall utföras till nästa tillfälle.

Steg 4 – Förbättring rengöring och visualiseringstekniker

Vi går igenom besvärliga rengöringsområden utifrån initialrengöringen och kommer fram till förbättringar, vi lyfter utrustningen med förbättrande visualiseringstekniker.

Steg 5: Standardisering

Vi standardiserar operatörsunderhållsaktiviteterna utifrån:

  • 5S
  • Initialrengöring
  • Befintliga UH-aktiviteter
  • Kända problem
  • Leverantörens rekommendationer

Vid behov så skapas det enpunktslektioner utifrån operatörsunderhållsaktiviteterna och dessa förs in i kompetensmatrisen.

Utbildningsinformation

Att sätta samman företagsanpassade utbildningar är en av våra främsta styrkor. Vi utgår från företagets nuläge och anpassar utbildningen för att uppnå önskat framtida läge.

Alla våra utbildningar kan kombineras och anpassas efter era behov och önskemål vad gäller tid, utbildningsform och studietakt etc. Välkommen att kontakta oss!

Intresseanmälan
Fyll i formuläret kontaktar vi dig inom 24 timmar