Nyanskaffning2017-06-28T15:12:53+02:00

”infria uppsatta mål i produktionsprocessen på kvalité, hastighet, kapacitet och kostnader genom en nyanskaffningsprocess.”

Nyanskaffning

Att få insikt och förståelse av de olika faserna i ett nyanskaffningsprojekt. Utbildningen ger en överblick av de metoder som finns att tillgå i varje projektfas för att säkerställa att projektet lyckas installera en utrustning som snabbt uppnår uppsatta mål och genererar en så hög vinst som möjligt under dess livstid. Utbildningen vänder sig till projektledare, deltagare i projektteam, produktionschefer, LEAN/TPM-koordinatorer.

Exempel på innehåll

Efter utförd utbildning har deltagaren fått kunskap och förståelse i vad ett nyanskaffningsprojekt som bedrivs utifrån TPM innefattar och vilka metoder som finns att tillgå för att säkerställa att projektet lyckas installera en utrustning som snabbt uppnår uppsatta mål och genererar en så hög vinst som möjligt under dess livstid.

Bakgrund i nyanskaffnings upplägget i TPM
 • Genomgång om historien bakom behovet av en nyanskaffnings filosofi i TPM .
Förhållandet mellan ett nyanskaffningsprojekt utifrån TPM och generella projekt
 • Genomgång av förhållandet mellan LEAN och TPM utifrån ett produktion och underhålls -perspektiv
Effekten av att bedriva nyanskaffning utifrån TPM

Genomgång av vilka effekter kan man förvänta sig att uppnå när nyanskaffningen enligt TPM är väl intergrerad i företagets sätt att bedriva nyanskaffningsprojekt.

Standardiserad nyanskaffningsprocess

Genomgång av behov och tillvägagångssätt till att standardisera nyanskaffningsprocessen.

Projektens olika faser

Genomgång av ett nyanskaffningsprojekts olika faser:

 • Förprojekt
 • Leverantörsval
 • Leverans
 • Installation & idrifttagning
 • Produktionsstart
 • Övertagande
Nyanskaffnings-verktyg/metoder

Genomgång av nyanskaffnings-verktyg/metoder:

 • Riskanalys
 • Detaljutredning
 • Frågeformulär
 • Funktionskravsbeskrivning
 • Teknisk specifikation
 • LCC- beräkning
 • LCP-beräkning
 • FAT-test (Factory Acceptance Test)
 • SAT-test (Site Acceptance Test)
 • Installations besiktning
 • Restpunktslista
Vikten av uppföljning

Genomgång av vikten av en effektiv uppföljning genom:

 • Duglighetsmätning
 • TAK (OEE) mätning
 • Nedbrytning av TAK i uppföljningen enligt 16 förluster modellen

Utbildningsinformation

Att sätta samman företagsanpassade utbildningar är en av våra främsta styrkor. Vi utgår från företagets nuläge och anpassar utbildningen för att uppnå önskat framtida läge.

Alla våra utbildningar kan kombineras och anpassas efter era behov och önskemål vad gäller tid, utbildningsform och studietakt etc. Välkommen att kontakta oss!

Intresseanmälan
Fyll i formuläret kontaktar vi dig inom 24 timmar