Mötesteknik2019-04-05T11:47:27+02:00

”Deltagarna ska få ökad förståelse för hur man kan effektivisera projektmöten, ledningsmöten m.m. med enkla rutiner och ett disciplinerat arbetssätt.”

Mötesteknik

Deltagarna ska få ökad förståelse för hur man kan effektivisera projektmöten, ledningsmöten m.m. med enkla rutiner och ett disciplinerat arbetssätt. Ofta sitter möteskulturen i väggarna på en arbetsplats och det kan vara svårt både för anställda och chefer att se och uppmärksamma när något inte funkar. Att binda upp de anställdas tid i långa och ineffektiva möten gör att viktiga arbetsuppgifter prioriteras ned. Det skapar stress och försämras organisationens resultat. Att proaktivt förbättra er möteseffektivitet blir därför en långsiktig investering för organisationen som bidrar till ökad arbetsglädje men även förbättrade affärsresultat.

Exempel på innehåll

Effektiva möten
 • Hur fungerar ett effektivt möte (film)
 • Mötesrutiner (kallelse, protokoll, syfte, mål)
 • Rätt personer med på mötet
 • Typ av möte? Beslut, information, diskussionsmöten
 • Beslut på vad kan vi behålla av dagens rutiner och vad kan vi förbättra?
Leda möten
 • Gruppens effektivitet och samarbete
 • Roller på mötet
 • Rollen som mötesledare
 • Finns mötesobservatör
 • Individens ansvar i mötet
 • Mötesdisciplin – normer och spelregler
 • Lyssna – tala – förstå
 • Fokus på dagordning och uppgift
 • Avsluta med möteschecklista ”hur effektiva har vi varit”?

Utbildningsinformation

Att sätta samman företagsanpassade utbildningar är en av våra främsta styrkor. Vi utgår från företagets nuläge och anpassar utbildningen för att uppnå önskat framtida läge.

Alla våra utbildningar kan kombineras och anpassas efter era behov och önskemål vad gäller tid, utbildningsform och studietakt etc. Välkommen att kontakta oss!

Intresseanmälan
Fyll i formuläret kontaktar vi dig inom 24 timmar