Momentdragning2017-06-28T15:15:33+02:00

”Få bättre förståelse för hur kraft- och momentverktyg fungerar. Utbildningen är inriktad på praktisk tillämpning och ger dig kunskap att välja rätt arbetsmetod för din applikation”

Momentdragning

Att montera skruvförband har hittills inte betraktats som en kompetens utan snarare en självklarhet att alla kan utföra utan besvär. Fler och fler företag börjar dock inse att det är viktigt att operatörer/servicepersonal förstår vad som händer i ett skruvförband och hur man kan säkra den bästa möjliga monteringskvaliteten.

Exempel på innehåll

Utbildningen utgår från momentdragning från en användares perspektiv samt kalibrering av momentnycklar.

Momentdragning från en användares perspektiv
 • Historik och bakgrund
 • Skruven som verktyg
 • Vad påverkar kvaliteten på skruvförbandet – klämkraft
 • Friktion och smörjning
 • Vinkeldragning
 • Materialval och eventuella genvägar/senvägar
 • Handhavande
 • Förbandstyper och kort om ISO 5393
 • Olika typer av momentverktyg och deras för- och nackdelar
 • Åtdragningsmetoders noggrannhet
 • Kalibrerade verktyg – varför
 • Löpande kontroll av verktyg
 • Förbandskontroll
 • Kvalitetssäkring
 • Kombinerat med praktiska tester och exempel
Kalibrering av momentnycklar
 • Delar av Momentdragning från användarens perspektiv
 • Djupare genomgång av ISO6789
 • Vad är kalibrering
 • Vad är spårbarhet

Utbildningsinformation

Att sätta samman företagsanpassade utbildningar är en av våra främsta styrkor. Vi utgår från företagets nuläge och anpassar utbildningen för att uppnå önskat framtida läge.

Alla våra utbildningar kan kombineras och anpassas efter era behov och önskemål vad gäller tid, utbildningsform och studietakt etc. Välkommen att kontakta oss!

Intresseanmälan
Fyll i formuläret kontaktar vi dig inom 24 timmar