Missbrukshantering2017-06-27T11:15:03+02:00

”Drogproblemet är ett viktigt och svårt område. Ett område som handlar om medarbetarnas liv och hälsa, om säkerheten på arbetsplatsen och om kvaliteten på utförda arbeten.”

Missbrukshantering

Drogproblemet är ett viktigt och svårt område. Ett område som handlar om medarbetarnas liv och hälsa, om säkerheten på arbetsplatsen och om kvaliteten på utförda arbeten. För att förstå processerna i ett beroendetillstånd tas bl.a. två teorier upp; anknytningsteori och affektteorin.

Exempel på innehåll

  • Hur en beroendeprocess tar sin början
  • Förebygg alkohol- och drogmissbruk i arbetet
  • Ta fram ett handlingsprogram för missbruksproblem
  • Psykisk ohälsa
  • Arbetsanpassning och rehabilitering
  • Vad gör skyddsombudet?
  • Vad gör försäkringskassan?
  • Vad gör företagshälsovården?
  • Förebyggande arbete med arbetsmiljön
  • Hur tar man fram rutiner?

Utbildningsinformation

Att sätta samman företagsanpassade utbildningar är en av våra främsta styrkor. Vi utgår från företagets nuläge och anpassar utbildningen för att uppnå önskat framtida läge.

Alla våra utbildningar kan kombineras och anpassas efter era behov och önskemål vad gäller tid, utbildningsform och studietakt etc. Välkommen att kontakta oss!

Intresseanmälan
Fyll i formuläret kontaktar vi dig inom 24 timmar