Logistik för inköpare2017-06-27T16:13:16+02:00

”Få kunskaper och förslag på konkreta och lämpliga arbetssätt som omgående kan användas för att hantera och lösa logistiska problem.”

Logistik för inköpare

Målsättningen med utbildningen är att deltagarna ska få kunskaper och förslag på konkreta och lämpliga arbetssätt som omgående kan användas för att hantera och lösa logistiska problem på ett sätt som är både enkelt för deltagarna och som passar in i företagets utvecklingsstruktur.

Exempel på innehåll

Logistikens grunder
 • Lagerspelet (gruppövning där deltagarna själva får försöka hantera en lagernivå)
Inköp grunder
 • Den egna inköpsprocessen
 • Reklamation, kommunikation runt kvalitet, 8D rapportering (inkl ICA exempel)
 • Flödestyper, Svängningar – upp och ned rampning – produktlivscykel, Ledtidsanalys, Accelerations-retardationsavtal/definition, pris och servicenivå)
Logistik fördjupning
 • Värdeflödesanalys nuläge (Gruppen får arbeta med en övningsuppgift där flöde kartläggs hos fiktiv fabrik). Gruppen lär sig hur man mäter effektivitet och prestanda i flöde. Kan ev. kartlägga eget flöde som alternativ kräver då närhet till flödet.
 • Värdeflödesanalys framtida läge (Gruppen hjälps åt att identifiera och införa förbättringar). Hur styr man moderna flöden. Systemstöd – manuellt.
Ekonomi
 • Vad är en resultaträkning och vad visar den.
 • Modern tillämpning av DuPont, EOK mm
 • Genomgång fabrikens egna nyckeltal (NIS,EBIT, Workind days etc)
 • Genomgång moderna ekonomiska nyckeltal (lagervärde, lager och kapitalomsättning, C2C, mm)
 • Egna beräkningar på bundet kapital vs prisbild, prisbild vs kvalitet mm
 • Olika kalkyleringsmetoder (ABC, Självkostnad, Bidragskalkyl)
Leanspel, Lean i praktiken
 • LEAN Intro (Bakgrund, slöserier, helhet)

Utbildningsinformation

Att sätta samman företagsanpassade utbildningar är en av våra främsta styrkor. Vi utgår från företagets nuläge och anpassar utbildningen för att uppnå önskat framtida läge.

Alla våra utbildningar kan kombineras och anpassas efter era behov och önskemål vad gäller tid, utbildningsform och studietakt etc. Välkommen att kontakta oss!

Intresseanmälan
Fyll i formuläret kontaktar vi dig inom 24 timmar