Ledtidsoptimering2017-06-27T16:54:55+02:00

”Målsättningen är förståelse av vinsten med så kort ledtid som möjligt.”

Ledtidsoptimering

Målsättningen är förståelse av vinsten med så kort ledtid som möjligt. Utbildningen vänder sig till produktionschefer, teknik/underhållschefer, LEAN/TPM-koordinatorer, teknik och underhållspersonal.

Exempel på innehåll

Varför tidsreduceringsmetodik

Det optimala flödet består av endast värdeskapande aktiviteter, då allt annat är ”Muda” nämligen slöseri. Vad som är värdeskapande aktivitet bedöms utifrån kundens syn där följande kriterier måste vara uppfyllda:

 • Aktiviteten måste förädla produkten/tjänsten
 • Kunden måste vara beredd att betala för aktiviteten
 • Aktiviteten måste utföras korrekt utan fel vid första tillfället

Normalt förekommande är att merparten av tiden som för varje aktivitet i ett flöde är icke värdeskapande aktiviteter (slöserier) som skapar onödiga kostnader och långa ledtider. Tidsreduceringsmetodikens syfte är att systematiskt identifiera, prioritera och därefter eliminera icke värdeökande tid i varje aktivitet.

7+1 slöserier ”Muda”:
 1. Överproduktion
 2. Väntan
 3. Lager
 4. Onödiga rörelser (personal eller råvaror)
 5. Felfunktion (Reparationer, omarbete, kassaktion)
 6. Överarbete (Icke värdeskapande moment för kund)
 7. Onödiga transporter (råvaror, verktyg, material eller produkter)
  +1. Medarbetarnas outnyttjade kreativitet
Tillvägagångsätt

Vi går igenom teorin i att tidsoptimera utifrån LEAN och det standardiserade arbetssättet.

Utbildningsinformation

Att sätta samman företagsanpassade utbildningar är en av våra främsta styrkor. Vi utgår från företagets nuläge och anpassar utbildningen för att uppnå önskat framtida läge.

Alla våra utbildningar kan kombineras och anpassas efter era behov och önskemål vad gäller tid, utbildningsform och studietakt etc. Välkommen att kontakta oss!

Intresseanmälan
Fyll i formuläret kontaktar vi dig inom 24 timmar