Ledningsgruppsarbete2017-06-27T10:39:44+02:00

”Teambuilding används mycket vid ledningsgruppsutveckling där gruppen har fastnat, när gruppen inte fungerar, när en konflikt uppstått som ej lösts eller när en ny chef tillträtt.”

Ledningsgruppsarbete

Vårt upplägg är en kombination av utbildning och process, där själva teambuildingsprocessen är kärnan i uppdraget. Teambuilding används mycket vid ledningsgruppsutveckling där gruppen har fastnat, när gruppen inte fungerar, när en konflikt uppstått som ej lösts eller när en ny chef tillträtt. Betydelsen av att vara välmotiverad måste understrykas och det är därför viktigt att vår utbildare träffar gruppen (förstudie 1 dag) innan programmet startar.

Exempel på innehåll

Vi jobbar med såväl ”hårda” spelregler (mötesformer, kommunikation och formaliteter) som ”mjuka” spelregler. De senare handlar om förhållningssätt och det personliga ansvar som det innebär att vara medlem i gruppen.

En helt avgörande del av ledningsgruppens arbete handlar om att hitta rätt form för hur gruppens budskap i form av strategiska beslut och andra färdriktningsfrågor ska hitta hela vägen ut till de enskilda medarbetarna och tillbaka.

Spelreglerna ökar tydligheten i helt avgörande frågor ut mot organisationen samt skapar alltså bättre förutsättningar för kommunikation och dialog mellan ledning och operativ verksamhet.

 • Introduktion/vår resa/målbild/nuläge – för att lyfta
 • Genomgång av förstudiematerialet/intervjuer (inför utbildningen)
 • Reflektion och feedback till deltagarna/grupparbete
 • Vad måste gruppen göra för att det skall fungera helt perfekt?
 • Vilka gemensamma värderingar styr i dag? Vilka nya vanor och beteende bör implementeras?
 • Gruppens gemensamma mål och samsyn
 • Min roll i gruppen, hur ser den ut idag?
 • Har vi rätt rollfördelning?
 • Vår personlighet kopplat till våra roller (test)
 • Hur ser min roll ut i framtiden?
 • Har vi rätt fokus?
 • Summera dagen
Tid för reflektion och arbete mellan tillfällena
 • Samling/reflektion
 • Motivation/Hinder för att hitta en samsyn
 • Riskbedömning av den gemensamma målbilden
 • Formulera riktlinjer för det kommande arbetet/övning
 • Vilka resurser kommer att behövas för att nå dit vi vill?
 • Hur får vi kraft av varandra/stöd? – kopplat till värdegrund
 • Vilken flexibilitet/förändring kommer att krävas?
 • Att förstå den energi som styr gruppen
 • Beslut! Hur fattar vi beslut i gruppen?
 • Gemensam handlingsplan/konsensus och avslut

Utbildningsinformation

Att sätta samman företagsanpassade utbildningar är en av våra främsta styrkor. Vi utgår från företagets nuläge och anpassar utbildningen för att uppnå önskat framtida läge.

Alla våra utbildningar kan kombineras och anpassas efter era behov och önskemål vad gäller tid, utbildningsform och studietakt etc. Välkommen att kontakta oss!

Intresseanmälan
Fyll i formuläret kontaktar vi dig inom 24 timmar