Lagbasutbildning2018-12-05T15:03:34+02:00

”Utbildningen ska ge lagbasarna grundläggande förståelse för hur grupper fungerar och vikten av en öppen kommunikation, konkret feedback och motivationsfaktorer.”

Lagbasutbildning

Lagbasens arbetsuppgifter är att planera så att arbetsuppgifterna inom gruppen flyter på, fördela arbetsuppgifter inom gruppen/laget, hålla korta möten med gruppmedlemmarna om nödvändig information för arbetet, vid behov instruera medarbetarna, följa upp kvalitén på produkterna. Det har även rätt att stoppa produktionen vid säkerhetsrisker och kvalitetsavvikelse.

Lagbasutbildningen leder till en större förståelse för rollen som lagbas samt en förståelse för rollerna som finns nära produktion. Syftet är att skapa en effektivare produktion. Utbildningens mål är att ge lagbasen självförtroende samt ökad kunskap och förståelse i vad effektivt samarbete innebär med ökat ansvar och befogenheter.

Utbildningsprogram

Rollen som lagbas

 • Ledar-och chefsroller som är kopplade till lagbasen
 • Ansvar och befogenheter
 • Varför har jag valt att bli lagbas?
 • Befattningsbeskrivningar som hör till rollen
 • Vad innebär rollen?
 • Standardisera, systematisera – Certifieringssystem

Att leda mitt skiftlag

 • Gruppens effektivitet och samarbete
 • Att förstå vilka krav som ställs på gruppen
 • Flexibilitet
 • Minska tidsslöseriet, ställtider, ledtider m.m.

Ledarskap

 • Mål och resultat för gruppen
 • Beslutssituationer
 • Att leda effektiva möten
 • Hur agera vid driftstopp (oplanerat/planerat)

Kommunikation, Etik och Moral

 • Jag och Du budskap – feedback, att kunna ta och ge kritik
 • Att vara lagbas över sina kompisar
 • Vi anda i gruppen – Vi anda på företaget

Uppföljning och avrapportering

Efter avslutad utbildning genomförs ett uppföljningsmöte med HR och ansvariga chefer. Vid detta möte går vi igenom utfallet av genomförd utvärdering. Vid mötet ger även utbildaren avrapportering av sin syn på lagbasarnas nivå och engagemang. I och med uppföljningsmötet diskuteras en eventuell fortsättning utifrån utfall.

Utbildningsinformation

Att sätta samman företagsanpassade utbildningar är en av våra främsta styrkor. Vi utgår från företagets nuläge och anpassar utbildningen för att uppnå önskat framtida läge.

Alla våra utbildningar kan kombineras och anpassas efter era behov och önskemål vad gäller tid, utbildningsform och studietakt etc. Välkommen att kontakta oss!

Intresseanmälan
Fyll i formuläret kontaktar vi dig inom 24 timmar