Krishantering2017-06-27T11:16:19+02:00

”När en allvarlig och svårhanterlig händelse inträffar på arbetsplatsen är det kris. Det kan vara en olycka eller ett rån, att en avdelning läggs ned eller att medarbetare sägs upp. Även händelser i privatlivet, som dödsfall eller skilsmässa, kan få människor ur balans och påverkar kollegerna på jobbet.”

Krishantering

Utbildningen är mycket konkret och utgår från de direkta frågeställningar och problem som kan ske vid en krissituation. Handfasta verktyg och övning kommer att ges under dagen och tanken är att de nya kunskaperna skall kunna användas direkt. Tillsammans analyserar och diskuterar vi olika situationer som kan hända.

Exempel på innehåll

Det kan vara svårt att veta hur man ska agera i en krissituation. Den beredskap man har för att hantera krissituationer kan vara avgörande för krisens förlopp. En samordnad krisgrupp som kan hantera svåra situationer är den bästa beredskapen.

  • Hur ska arbetet i krisgruppen organiseras
  • När är det en krissituation?
  • Första kontakten i krishantering
  • Konflikter
  • Mobbing
  • Olyckor
  • Svåra besked/Förändringar
  • Stöttning
  • Kriskurvan
  • Svåra samtal – övning

Utbildningsinformation

Att sätta samman företagsanpassade utbildningar är en av våra främsta styrkor. Vi utgår från företagets nuläge och anpassar utbildningen för att uppnå önskat framtida läge.

Alla våra utbildningar kan kombineras och anpassas efter era behov och önskemål vad gäller tid, utbildningsform och studietakt etc. Välkommen att kontakta oss!

Intresseanmälan
Fyll i formuläret kontaktar vi dig inom 24 timmar