Internrevision2017-06-28T14:55:35+02:00

”Utbildningen är för dig som ska bli intern revisor eller ansvara för interna revisioner i verksamheten.”

Internrevision

För att utföra miljörevisioner krävs kunskaper om ISO 14001:2015, viktiga miljöfrågor och miljölagstiftning samt färdigheter i revisionsteknik. För att utföra kvalitetsrevisioner krävs kunskaper om kraven enligt ISO 9001 Kvalitetsrevisioner kan utföras på olika sätt med olika inriktning, exempelvis systeminriktad, processinriktad och produktinriktad kvalitetsrevision. Målet är mer inflytande över framtida händelser och därmed att det oförutsägbara ska störa mindre när man leder, administrerar och utvecklar revisionsverktyget. Utbildningen för dig som ska bli intern revisor eller ansvara för interna revisioner i verksamheten.

Exempel på innehåll

Målet med dagarna är att:

  • veta hur du planerar, genomför, rapporterar och följer upp interna revisioner
  • förstå den interna revisionens funktion och syfte i organisationen
  • kunna utarbeta ett revisionsprogram utifrån verksamhetens mål och strategier
  • kunna kommunicera resultatet av internrevisionen på ett konstruktivt sätt

Utbildningsinformation

Att sätta samman företagsanpassade utbildningar är en av våra främsta styrkor. Vi utgår från företagets nuläge och anpassar utbildningen för att uppnå önskat framtida läge.

Alla våra utbildningar kan kombineras och anpassas efter era behov och önskemål vad gäller tid, utbildningsform och studietakt etc. Välkommen att kontakta oss!

Intresseanmälan
Fyll i formuläret kontaktar vi dig inom 24 timmar