Individuell coaching2017-06-27T11:02:09+02:00

”Din individuella coaching ger dig tid för reflektion att i lugn och ro fundera över förhållningssätt, problemställningar, aktuella situationer som har med din roll att göra.”

Individuell coaching

Att genom coaching få insikt för vad som är prioritet i vardagen. Coachingen hjälper till att skapa förståelse för deltagarens situation. Det tydliggör också förhållningssättet till det deltagaren skall göra vilka mål man har och vad som styr och hur man upplever sin situation, om man ser praktiska hinder eller faktiska möjligheter.

Exempel på innehåll

  • Förverkliga dig själv genom att sätta upp mål, och nå dit steg för steg
  • Stärka din självkänsla och ditt (eget) förtroende
  • Kommunicera på rätt sätt med dig själv (tankemässigt)
  • Bli medveten hur du kommunicerar verbalt och ickeverbalt med andra
  • Hantera dina och andras krav och förväntningar
  • Ändra oönskade beteenden
  • Stärka dina nära relationer
  • Skapa en personlig handlingsplan för hur du vill utvecklas steg för steg
  • Ett bättre självförtroende och mod att utmana din komfortzon
  • Bli mer framgångsrik på jobbet med ökat fokus och avspänd effektivitet

Utbildningsinformation

Att sätta samman företagsanpassade utbildningar är en av våra främsta styrkor. Vi utgår från företagets nuläge och anpassar utbildningen för att uppnå önskat framtida läge.

Alla våra utbildningar kan kombineras och anpassas efter era behov och önskemål vad gäller tid, utbildningsform och studietakt etc. Välkommen att kontakta oss!

Intresseanmälan
Fyll i formuläret kontaktar vi dig inom 24 timmar