Gruppcoaching2017-06-27T11:00:59+02:00

”Utbildningen ger deltagaren insikt i vad som skapar god kommunikation och utveckling i gruppen, hur du gör gemensamma mål tydliga och ökar förståelsen för varandras olikheter.”

Gruppcoaching

Med hjälp av kunskap om gruppcoaching kommer deltagaren att hitta kommunikationsnycklar inom teamet som inte bara förbättrar arbetsklimatet och samarbetet, det bidrar också till bättre och högre resultatnivåer inom företaget.

Exempel på innehåll

Vad är gruppcoaching och individuell coaching i grupp?

 • De mest betydande skillnaderna
 • Definitioner och struktur

Hur fungerar en grupp?

 • Vanliga grupproller
 • Hantera rollerna i gruppen
 • Grupprocesser
 • En grupps möjligheter och begränsningar

Vem är jag som gruppcoach?

 • Gruppcoachens roll
 • Att utveckla min personliga gruppcoachroll

Effektiv träning i gruppcoaching

 • Praktisk teamcoachning

Metoder i gruppcoaching

 • Coacha en grupp att coacha varandra individuellt i gruppen
 • Coacha en grupp mot ett gemensamt mål
 • Coacha respektive gruppmedlem inom gruppen

Utbildningsinformation

Att sätta samman företagsanpassade utbildningar är en av våra främsta styrkor. Vi utgår från företagets nuläge och anpassar utbildningen för att uppnå önskat framtida läge.

Alla våra utbildningar kan kombineras och anpassas efter era behov och önskemål vad gäller tid, utbildningsform och studietakt etc. Välkommen att kontakta oss!

Intresseanmälan
Fyll i formuläret kontaktar vi dig inom 24 timmar