Förbättringsarbete2017-06-27T16:19:06+02:00

”Det är i förbättringsarbetet viktigt att på ett systematiskt sätt ta tillvara organisationens idéer till förbättring, så att värdeskapande idéer utförs enligt PDCA och om möjligt sprids till alla aktuella områden.”

Förbättringsarbete

Det är i förbättringsarbetet viktigt att på ett systematiskt sätt ta tillvara organisationens idéer till förbättring, så att värdeskapande idéer utförs enligt PDCA och om möjligt sprids till alla aktuella områden. Genom att lära organisationen analys och problemlösning får man förutsättningar till att inte bara koncentrera förbättringsarbetet till där man har idéer utan i huvudsak bedriva förbättringsarbetet där man har problem. Att förbättra värdeflödet ur ett långsiktigt perspektiv genom att i projektform föra in lösningar till förbättring blir ett komplement till det förbättringsarbete som bedrivs i det vardagliga arbetet då man kan sikta rätt och applicera mer komplexa lösningar till sitt värdeflöde. Att uppnå vissa förbättringsresultat kräver många gånger väl utprovad förbättringsmetodik anpassade för att uppnå det önskade resultatet exempelvis: 5S-ordning & reda, SMED-Korta omställningstider, Rotorsaksanalys-Eliminera rotorsak istället för symptom vid problem. Att via självstyrande team inom produktion och stödfunktioner löpande få upp problemen bakom målavvikelsen till ytan som underlag för direkta motåtgärder, utveckling eller analys för ständiga förbättringar.

Exempel på innehåll

Efter utförd utbildning har deltagaren fått kunskap och förståelse i vad det innebär att på ett systematiskt sätt hantera organisationens idéer till förbättring, att bedriva förbättringsarbetet utifrån problem genom faktabaserad analys, att genom värdeflödesanalys applicera lösningar till förbättring i projektform, infria önskade resultat genom att tillämpa olika förbättringsmetodiker och att löpande få upp problemen till ytan via självstyrande team som underlag för ständiga förbättringar.

Utbildningsinformation

Att sätta samman företagsanpassade utbildningar är en av våra främsta styrkor. Vi utgår från företagets nuläge och anpassar utbildningen för att uppnå önskat framtida läge.

Alla våra utbildningar kan kombineras och anpassas efter era behov och önskemål vad gäller tid, utbildningsform och studietakt etc. Välkommen att kontakta oss!

Intresseanmälan
Fyll i formuläret kontaktar vi dig inom 24 timmar