FMEA2017-06-27T16:44:48+02:00

”Målet är att lära ut hur FMEA utförs, detta med hjälp av tillämpningsexempel, där deltagarna själva väljer objekt för analys.”

FMEA

Syftet är att ge en presentation av FMEA, en kvalitetsmetod för genomförande av riskanalyser. Att ge en beskrivning av arbetssättet samt få förståelse för fördelarna med denna metod. Målet är att lära ut hur FMEA utförs, detta med hjälp av tillämpningsexempel, där deltagarna själva väljer objekt för analys.

Exempel på innehåll

Första steget är att skapa medvetande om enkelhet och förståelse. Vi går igenom riskprocessen och kopplar in respektive steg i en praktisk hantering. Vidare går vi igenom FMEA grunder samt processförståelse. Vi prövar teknikerna brainstorming, Ishikawa (Fiskbensdiagram) samt Turtlediagrams- tekniken. Avslutningsvis genomförs en FMEA och ev. åtgärdshantering.

  • Processer och processtänkandet (enkel beskrivning)
  • Kvalitetsverktyg enligt ovan.
  • Riskanalysprocessen
  • Varför FMEA?
  • Hur kommer D-FMEA in i utvecklingsprocessen?
  • Genomgång av S-FMEA och P-FMEA.
  • Hur skulle ni vilja genomföra nästa D-FMEA?
  • Skulle ni göra något annorlunda?
  • Next step – vad lärde vi oss och vad gör vi när vi är tillbaka på jobbet?

Utbildningsinformation

Att sätta samman företagsanpassade utbildningar är en av våra främsta styrkor. Vi utgår från företagets nuläge och anpassar utbildningen för att uppnå önskat framtida läge.

Alla våra utbildningar kan kombineras och anpassas efter era behov och önskemål vad gäller tid, utbildningsform och studietakt etc. Välkommen att kontakta oss!

Intresseanmälan
Fyll i formuläret kontaktar vi dig inom 24 timmar