Avtalsrätt2017-06-27T16:10:15+02:00

”Skaffa dig en översikt över kontraktsformuleringarna, från utarbetande av krav till avslutande. Se hur formuleringar kan utnyttjas för att förbättra avtalsresultaten.”

Avtalsrätt

Skaffa dig en översikt över kontraktsformuleringarna, från utarbetande av krav till avslutande. Se hur formuleringar kan utnyttjas för att förbättra avtalsresultaten. Ökad kunskap inom förhandlingsteknik och administration av kontrakt bidrar till bättre projektresultat och kan minska risk- och kostnadsfaktorerna. Du får även lära dig hur du vidtar åtgärder för att försäkra dig om att leverantörer eller underleverantörer uträttar det som krävs enligt avtalet.

Exempel på innehåll

Begrepp som tas upp och frågor som reds ut är:

  • Process för kontraktshantering
  • Arbete i grupp roller och ansvar
  • Övergripande avtalsbegrepp och principer
  • Avtalsmetoder
  • Före kontraktstilldelning
  • Utveckling av avtal om prissättning
  • Tilldelning av kontrakt
  • Kontraktsadministration

Utbildningsinformation

Att sätta samman företagsanpassade utbildningar är en av våra främsta styrkor. Vi utgår från företagets nuläge och anpassar utbildningen för att uppnå önskat framtida läge.

Alla våra utbildningar kan kombineras och anpassas efter era behov och önskemål vad gäller tid, utbildningsform och studietakt etc. Välkommen att kontakta oss!

Intresseanmälan
Fyll i formuläret kontaktar vi dig inom 24 timmar