Auktorisation A2019-01-24T14:22:13+02:00

”Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta som Auktoriserad Elinstallatör. Utbildningen benämndes tidigare Allmän behörighet högspänning men är uppdaterad efter den nya elsäkerhetslagen.”

Auktorisation A

Utbildningen Auktorisation A ger dig möjlighet att arbeta som auktoriserad elinstallatör inom elinstallationsföretag och att utföra egna elinstallationsarbeten. Utbildningen benämndes tidigare Allmän behörighet men är uppdaterad efter den nya elsäkerhetslagen.

Från den 1 juli 2017 får vi en ny Elsäkerhetslag vilket innebär att alla elinstallationsföretag måste ha minst en Auktoriserad Elinstallatör (tidigare Allmän behörighet) för regelefterlevnad inom sitt företag. Det blir också ett krav att ha ett egenkontrollprogram i verksamheten för att få arbeta med elinstallationsarbete. I de nya reglerna ges även möjlighet att tillgodoräkna praktiktid från konstruktionsarbete, felsökning med mera vid ansökan av auktorisation.

Utbildningen följer gällande kunskaps- och färdighetskrav enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter om auktorisation som elinstallatör ELSÄK-FS 2017:2.

Programinnehåll

Högspänningsbehörighet

  • Utföra energi-, effekt-, förlust-, kortslutnings- och jordslutningsberäkningar
  • Dimensionera enklare högspänningsnät för allmän eldistribution och för industrinät.
  • Praktisk mätning på jordtag.
  • Genomgång av gällande regler och standarder för högspänningsanläggningar.
  • Genomgång av hur högspänningsnät och kontaktledningsanläggningar för järnvägsdrift är uppbyggda.
  • Kontroll av högspänningsanläggning före ibruktagning

Förkunskaper

Auktorisation AL

Utbildningsinformation

Att sätta samman företagsanpassade utbildningar är en av våra främsta styrkor. Vi utgår från företagets nuläge och anpassar utbildningen för att uppnå önskat framtida läge.

Alla våra utbildningar kan kombineras och anpassas efter era behov och önskemål vad gäller tid, utbildningsform och studietakt etc. Välkommen att kontakta oss!

Intresseanmälan
Fyll i formuläret kontaktar vi dig inom 24 timmar