Analytisk felsökning2018-11-28T12:59:28+02:00

”Deltagarna ska få kunskap om hur man på ett metodiskt sätt identifierar orsaken till fel enskilt eller i ett tvärfunktionellt team.”

Analytisk felsökning

Deltagarna skall efter utbildningen kunna felsöka metodiskt, lösa ut rotorsaken så att problemet inte uppstår igen, enskilt och i grupp. När den enskilda felsökningen inte lyckas hitta orsaken till felet eskaleras felsökningen genom att tillföra ytterligare kompetens och erfarenhet. Eskalerad felsökning bygger på att i ett felsökningsteam tillvarata varje deltagares kompetens och erfarenhet.

Utbildningsprogram

Dag 1 Optimala förutsättningar för analytisk felsökning

Under dagen går vi igenom teorierna bakom metodisk felsökning och eskalerad felsökning i ett tvärfunktionellt team. Vilka yttre förutsättningar krävs? Vad finns för krav vid nyanskaffning, HMI, åtkomlighet, mätpunkter, uppmärkning, visualisering etc.

 • Vilka yttre förutsättningar krävs?
 • Krav vid nyanskaffning, HMI, åtkomlighet, mätpunkter, uppmärkning och visualisering
 • Dokumentation och reservdelar

Teori om felsökning

 • Metodisk felsökning
 • Eskalerad felsökning i ett tvärfunktionellt team

Erfarenhetsutbyte

Genomgång av vanligt förekommande tekniska lösningar och komponenter i en maskinutrustning

 • Komponentens funktion
 • Mätmetoder
 • Vanligt förekommande fel
 • Praktiska erfarenheter hos läraren och deltagarna

Praktisk övning i schemaläsning

Lära sig förstå den logiska strukturen i en maskindokumentation

 • Att enkelt hitta från komponentmärkning till rätt blad i schemat
 • Kunna följa och förstå en krets i schemat

Dag 2 Praktiska övningar i analytisk felsökning

Under dagen går vi igenom vanligt förekommande tekniska lösningar och komponenter i en maskinutrustning. Viktigt är också förståelsen för den logiska strukturen i en maskindokumentation. Gruppövningar sker i felsökning på fiktiva maskiner med fördefinierade fel.

 • Gruppövningar i felsökning på fiktiva maskiner med fördefinierade fel
 • Gruppövningar i felsökning på fiktiva maskiner med fördefinierade fel
 • Deltagarna felsöker utifrån maskinspecifikation och fel beskrivning
 • Läraren agerar bollplank och ger fortlöpande svar under felsökningens gång

Praktisk övning i eskalerad felsökning

När den enskilda felsökningen inte lyckas hitta orsaken till felet eskaleras felsökningen genom att tillföra ytterligare kompetens och erfarenhet. Eskalerad felsökning bygger på att i ett felsökningsteam tillvarata varje deltagares kompetens och erfarenhet.

 • Lära sig att använda verktyg som får alla delaktiga genom felsökningen

Teori avrapportering

 • Avrapportering som underlag för framtida analyser
 • Vidare åtgärder i form av avhjälpande insatser eller förbättringar

Utbildningsinformation

Att sätta samman företagsanpassade utbildningar är en av våra främsta styrkor. Vi utgår från företagets nuläge och anpassar utbildningen för att uppnå önskat framtida läge.

Alla våra utbildningar kan kombineras och anpassas efter era behov och önskemål vad gäller tid, utbildningsform och studietakt etc. Välkommen att kontakta oss!

Intresseanmälan
Fyll i formuläret kontaktar vi dig inom 24 timmar