Affärsekonomi2017-06-27T13:53:11+02:00

”Skaffa dig kunskap om företagets ekonomi och styrning för bättre beslut!”

Affärsekonomi

Att ge både marknadsförare och ekonomer kunskaper om affärernas ekonomi, vilket ger en central grundförutsättning för varje god marknadsförare. Ibland brukar man likna marknadsföringen vid företagets andningsorgan, det som drar in livgivande syre till företagskroppen. I så fall skulle man kunna betrakta ekonomifunktionen som företagets hjärta, det som syresätter blodet och ger kraft åt musklerna så att företagskroppen kan röra sig framåt.

Exempel på innehåll

Hur lönsamhet skapas i företaget
 • Ekonomiska grundbegrepp
 • Grundläggande nyckeltal – likviditet, soliditet, avkastning, tillväxt, kassaflöde
 • Hur skapas lönsamhet i företaget
 • Vad har vi för kostnader/utgifter
 • Hur kan vi påverka resultatet
 • Lönebild (69 % på direkt lön)
 • Sociala kostnader
 • Lönebikostnader
Affärsekonomi
 • Attityder, värderingar och förhållningsätt
 • Mentala förberedelser för kundträffen/säljsituationen
 • Paketering av erbjudandet
 • Att sätta fokus på kundnytta
 • Företagets säljmetodik. Hur gör vi idag?
 • Att positionera sig som nyckelleverantör
 • Nyckelkundsprocessen och de olika utvecklingsfaserna
 • Ekonomisk rapportering som måttstock på företagets hälsa och styrka.
 • Budgetering som verktyg för att styra utveckling.
 • Kapitalanskaffning och finansiering.

Utbildningsinformation

Att sätta samman företagsanpassade utbildningar är en av våra främsta styrkor. Vi utgår från företagets nuläge och anpassar utbildningen för att uppnå önskat framtida läge.

Alla våra utbildningar kan kombineras och anpassas efter era behov och önskemål vad gäller tid, utbildningsform och studietakt etc. Välkommen att kontakta oss!

Intresseanmälan
Fyll i formuläret kontaktar vi dig inom 24 timmar