Rekrytering2018-03-19T09:22:36+00:00

Att rekrytera rätt personal är A & O i framgångsrika företag. En felrekrytering är kostsam och därför hjälper vi er med att minimera risken för onödiga utgifter.

Matchning som fungerar över tid

Vid rekrytering av nya medarbetare är det vanligt att anlita ett rekryteringsföretag, ofta på grund av tidsbrist eller för att man vill ha stöd i rekryteringsprocessen. Nercia hjälper dig både genom att ta hand om hela eller delar av rekryteringsarbetet. En rekrytering innebär ofta att processen innehåller fler steg för att säkerställa att matchningen blir rätt för alla parter och därmed en hållbar lösning över tid.

Fördelar med rekrytering

Att rekrytera rätt personal är A & O i framgångsrika företag. En felrekrytering är kostsam och därför hjälper vi er med att minimera risken för onödiga utgifter. Vår specialkompetens är personbedömning och våra rekryteringskonsulter är certifierade i analysverktyg som ökar chansen till en träffsäker rekrytering.

Du som arbetsgivare:

 • Sparar tid
 • Får hjälp av experter inom rekrytering
 • Får en trygghet genom vår rekryteringsgaranti

Rekrytering Guld

Vårt populäraste rekryteringspaket som lämpar sig när både kompetenser och egenskaper är viktiga faktorer i rekryteringen. Vi genomför en fullständig rekrytering med moment som syftar till att uppnå en kvalitetssäkrad process.

Rekryteringen inleds med en analys där vi tillsammans diskuterar ditt företags nuläge och framtida behov och utifrån detta upprättas en kravprofil. Vi genomför en kompetensbaserad rekryteringsprocess där vi fokuserar på de krav som ställs och de personliga egenskaper som är viktiga för tjänsten. Vi håller i hela urvalsprocessen och intervjuar de personer som bäst uppfyller kravprofilen. Efter en avrapportering avgör du som kund vilka personer du vill träffa för ett personligt möte. Vi genomför sedan personlighetsanalys och djupintervju med slutkandidat, samt referenstagning. Vi har kontinuerlig kontakt med kunden under hela processen. Även garantier, utvärdering och uppföljning ingår.

 • Kravprofil

 • Annonsering

 • Urval

 • Kompetensintervjuer

 • Kandidatpresentation

 • Kundintervju

 • Djupintervju/personlighetsanalys

 • Avrapportering

 • Referenstagning

 • Anställning

 • Uppföljning

Tillbaka till menytillbaka

Rekrytering Silver

Ett erbjudande som passar utmärkt för rekrytering till en befattning som inte är en nyckelposition i organisationen eller där fokus i första hand ligger på rätt kompetens.

Rekryteringen inleds med att vi tillsammans med kund upprättar en kravprofil för den aktuella tjänsten. Vi genomför en kompetensbaserad rekryteringsprocess där vi fokuserar på de krav som är avgörande för befattningen och arbetsprestationen. Vi håller i hela urvalsprocessen och intervjuar de personer som bäst uppfyller kravprofilen. Efter en avrapportering avgör du som kund vilka personer du vill träffa för ett personligt möte. När slutkandidat är utsedd genomför vi referenstagning. Vi har kontinuerlig kontakt med kunden under hela processen. Även garantier, utvärdering och uppföljning ingår.

 • Kravprofil

 • Annonsering

 • Urval

 • Kompetensintervjuer

 • Kandidatpresentation

 • Kundintervju

 • Avrapportering

 • Referenstagning

 • Anställning

 • Uppföljning

Tillbaka till menytillbaka

Tillbaka till menytillbaka

Second opinion

Detta är en tjänst för företag och organisationer som rekryterar på egen hand. En second opinion kan vara ett bra alternativ, oavsett om du som kund har svårt att välja mellan kandidater eller om du redan valt en slutkandidat men vill ha en oberoende utvärdering för att legitimera beslutet.

Vi genomför en personlighetsanalys samt en djupintervju med en eller flera kandidater och presenterar sedan resultatet både muntligt och genom en skriftlig rapport.

 • Kravprofil

 • Djupintervju/personlighetsanalys

 • Avrapportering

Tillbaka till menytillbaka

Rekrytering kombinerad med utbildning

Detta har vi tagit till en ny nivå och erbjuder därför dig som uppdragsgivare en kombinerad rekryteringstjänst med utbildning. Det innebär att ni tilldelas en öronmärkt summa pengar för rekryterad person att nyttja på utbildningar. Genom denna exklusiva tjänst kan större vikt läggas vid personliga egenskaper kopplade mot värdegrund och kultur. Utbildningen tillför de eventuellt saknade byggstenarna för att personen skall ha alla kompetenser ni önskar.

Värdegrundstyrd rekrytering

Vi arbetar med något vi kallar värdegrundstyrd rekrytering. Det innebär att vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper kopplade mot företagets värdegrund och kultur. Aldrig har det varit så viktigt med rätt person på rätt plats som nu.

Hör av dig till oss så berättar vi mer!