Vi anpassar och skräddarsyr utbildningar utifrån era behov

Tänk om man kunde få en utbildning anpassad precis som man vill ha den. Hos oss kan man det! Vi hjälper er med hela utbildningsupplägget med analys av kompetensbehov, genomförande och uppföljning.

En strategisk partner

I över 30 år har vi på Nercia hjälpt företag och organisationer med kompetensutveckling. Utifrån en kompetenskartläggning arbetar vi fram en utbildningsstrategi tillsammans med er. Det kan resultera i allt från en kort och komprimerad insats till avancerade utbildningsprogram som sträcker sig över längre tid.

Ett stort konsultnätverk

Nercia har över 120 utbildningskonsulter som alla är experter inom sina områden. Alla våra utbildare har sin bakgrund i näringslivet och har gedigen yrkeskunskap i sina ämnen. Vi matchar rätt utbildare till er i en skräddarsydd lösning. Allt anpassat efter era behov och mål.

Kontakta oss!

Höj kompetensen på ditt företag eller i din organisation. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer om hur vi kan hjälpa till.

Våra utbildningsområden

Genom vårt stora nätverk av utbildningskonsulter och specialister kan vi erbjuda ett brett utbud av utbildningar och utbildningsområden. Här är exempel på utbildningar vi skräddarsytt för våra kunder de senaste åren.

 • Affärsekonomi
 • Avtalsrätt
 • Budgetering
 • Ekonomiska samband
 • Inköpsutbildning
 • Investering
 • Kalkylering
 • Logistik för inköpare
 • Nyckeltalsstyrning
 • Affärsmannaskap
 • Affärsutveckling
 • Förhandlingsteknik
 • Innovation
 • Omvärldskunskap
 • Kundfokus och merförsäljning
 • Area Sales manager
 • Säljutbildning
 • Projektskola
 • Projektmedlem
 • Projektbeställare
 • Projektledare
 • Projektkunskap
 • Projektplanering
 • Agilt ledarskap
 • Arbetsmiljö
 • Arbetsrätt
 • Business coaching
 • Coachande ledarskap
 • Förändringsledning
 • Förhandlingsteknik
 • Effektiva team
 • Individuell chefscoaching
 • Instruktör/fadder
 • Kommunikation för chefer och ledare
 • Krishantering
 • Lagbasutbildning
 • Leda på distans
 • Leda utan att vara chef
 • Ledningsgruppsutveckling
 • Lönesamtal
 • Medarbetarskap
 • Missbrukshantering
 • Mötesteknik
 • Presentationsteknik
 • Samtal i praktiken
 • Teamledarutbildning
 • Utvecklingssamtal
 • Värdegrundsarbete
 • Produktionsledare
 • Arbetsledare
 • Teamledare
 • Samordnare
 • Lagbas
 • 1:e man
 • AI
 • Big Data
 • Cyber Securité
 • 3D
 • Excel
 • Digitalisering
 • IT säkerhet
 • Machine Learning
 • PowerPoint
 • RPA
 • Share Point
 • Skype
 • Teams
 • Word
 • Auktorisation A
 • Auktorisation AL
 • Auktorisation B
 • El för mekaniker
 • Skötsel av elektriska anläggningar
 • ESA 14
 • Automation
 • Siemens S7
 • Siemens PC/S7
 • TIA Portal Siemens
 • Elektrifiering
 • ABB 800xA med Control Builder M Professional
 • Påbyggnad Siemens TIA-Portalen
 • PLC-programmering Allen Bradley
 • Pannoperatörsutbildning AFS2017:3
 • Entreprenadjuridik
 • Fastighetsskötsel
 • Fastighetsskötare
 • Fastighetsvärd
 • Komponenter i driftbild
 • Lönsamhetsberäkning
 • Mätaravläsning
 • Sanitet
 • Styrportal
 • Ventilationssystem
 • VVS
 • Värmesystem
 • Black Belt
 • Förbättringsarbete
 • Green Belt
 • Lean spel
 • Lean Six Sigma
 • MSA
 • Projektledning
 • Risk management
 • Rotorsaksanalys
 • SMED
 • Supply Chain
 • Systematiskt Förbättringsarbete
 • Statistisk Processstyrning
 • TPM
 • Värdeflödesanalys
 • Yellow Belt
 • Pannoperatörsutbildning AFS2017:3
 • CSR
 • FMEA
 • Kund- och leverantörsbegrepp
 • Kvalitets- och miljöstyrning
 • Lean, förbättringsarbete och värdeflöde
 • Nyheter och förändringar inom ISO 9001/14001
 • Process- och miljömål samt bristkostnader
 • Revision – Att planera och genomföra
 • Riskhantering och processverktyg
 • Verksamhetsstyrning, ledningssystem och standarder
 • Pannoperatörsutbildning AFS2017:3
 • Bas P & Bas U
 • CE-märkning, Riskanalys och nya maskindirektivet
 • Behörighetsutbildning i mjuklödning enligt FSD5115
 • Metodförändringar
 • Svets
 • VVS
 • Manufacturing
 • Maintenance
 • Mätteknik
 • Programmering
 • Smörj och rullagerteknik
 • Statistik och matematik
 • UX
 • Analytisk felsökning och rotorsaksanalys
 • Automation
 • Daglig styrning
 • Dataanalys av tillförlitlighetsrelaterad utrustningsdata
 • El för mekaniker
 • ESA 14
 • Förebyggande underhåll
 • Hydraulik
 • Ledtidsoptimering
 • Life Cycle Costing-analyser
 • Momentdragning
 • Nyanskaffning
 • Operatörsunderhåll
 • Resultatmätning
 • Rotorsaksanalys
 • Planering & Beredning
 • Pneumatik
 • Siemens S7
 • Siemens PC/S7
 • Skötsel av elektriska anläggningar
 • Ständig förbättring av driftsäkerhet
 • Svets
 • TIA Portal Siemens
 • TPM
 • Underhållsplanering
 • Underhållsekonomi
 • VVS
 • ABB 800xA med Control Builder M Professional
 • Påbyggnad Siemens TIA-Portalen
 • PLC-programmering Allen Bradley
 • Smörj och rullagerteknik
 • Pannoperatörsutbildning AFS2017:3
 • Engelska
 • Finska
 • Franska
 • Klarspråk
 • Tyska
 • Svenska
 • ADR 1:3
 • Allmän ställning
 • Ansvarsutbildning för chefer och ledare
 • Bas P & Bas U
 • Fallskydd
 • Härdplast
 • Heta arbeten
 • Lift/mobil arbetsplattform
 • Maskiner med särskild risk
 • Motorsåg
 • Röjsåg
 • Säkra lyft
 • Travers
 • Truckutbildning A och B
 • Pannoperatörsutbildning AFS2017:3
 • Brandfarliga ämnen

Så här jobbar vi för att nå era mål

Vi gissar inte. Vi vet vad som fungerar. För att höja kompetensen och hos medarbetare och företag krävs tydliga mål och en arbetsmodell som fungerar i praktiken. Tillsammans med er jobbar vi med allt från analys till genomförande av utbildningsinsatser och uppföljning.

1. Nuläge och framtid

Första mötet med Nercia är till för att lära känna varandra. Vi utgår ifrån ert nuläge för att kunna ge relevanta tips och idéer på framtida utbildningsinsatser.

2. Måldialog

Vi genomför en måldialog där den tilltänkta utbildaren medverkar. Under mötet diskuterar och fastställer vi utbildningens mål, syfte, innehåll och genomförande.

3. Förstudie

Inför utbildningen genomför utbildaren en grundläggande förstudie/ kartläggning och tar del av deltagarens ordinarie arbetssituation, allt för att utbildningen ska vara så relevant som möjligt.

4. Genomförande

Efter att vi utformat ett unikt utbildningsprogram, som är baserat på era önskemål och förväntningar, genomförs utbildningen på de tider och den plats som önskas.

5. Utvärdering

Parallellt och i slutet av utbildningen genomförs en utvärdering. Resultaten återkopplas till uppdragsgivaren i uppföljningsmötet (steg 6).

6. Uppföljning

Vi reflekterar över vad utbildningsinsatsen gett. Utbildaren ger sin syn på deltagarnas nivå och engagemang kopplat till utvärderingen samt att företaget ger sin syn på helheten.

Vår utbildingsmetodik

Vår metodik utgår från att du som deltagare ska vara involverad och engagerad. Det gör vi med hjälp av beprövad teknik, blended learning. Att gå en utbildning handlar om att genom ny kunskap förändra sitt beteende och praktisera sina nya kunskaper. Det är vi bra på.

Före utbildningen

Inför ett utbildningstillfälle får du som deltagare en introduktion av kommande utbildningsdag samt en resumé av tidigare utbildningsdag. Du får även en uppgift eller utmaning som du ska förbereda till nästa tillfälle.

Under utbildningen

Vi jobbar med alltid med lärarledd utbildning, antingen i klassrum eller online. Hur utbildningen ser ut kan variera, allt mellan workshop, grupparbeten, föreläsningar och seminarier

Efter utbildningen

Vi vill att dina nyvunna kunskaper ska användas i praktiken. Därför jobbar vi exempelvis med repetition och fördjupningsmaterial inom ämnet.

Vår utbildingsmetodik

Vår metodik utgår från att du som deltagare ska vara involverad och engagerad. Det gör vi med hjälp av beprövad teknik, blended learning. Att gå en utbildning handlar om att genom ny kunskap förändra sitt beteende och praktisera sina nya kunskaper. Det är vi bra på.

Före utbildningen

Inför ett utbildningstillfälle får du som deltagare en introduktion av kommande utbildningsdag samt en resumé av tidigare utbildningsdag. Du får även en uppgift eller utmaning som du ska förbereda till nästa tillfälle.

Under utbildningen

Vi jobbar med alltid med lärarledd utbildning, antingen i klassrum eller online. Hur utbildningen ser ut kan variera, allt mellan workshop, grupparbeten, föreläsningar och seminarier

Efter utbildningen

Vi vill att dina nyvunna kunskaper ska användas i praktiken. Därför jobbar vi exempelvis med repetition och fördjupningsmaterial inom ämnet.

Kundcase

Vi har under åren hjälpt många företag och större organisationer med kompetensutveckling. Här är några projekt vi är extra stolta över.

Smart kompetens – delprojekt Västmanland

Kund: Region Västmanland i samarbete med Competence i Västerås

Våren 2019 startades projektet ”Smart kompetens” med målet att stärka ett 20-tal industriföretag i Västmanland genom kompetensutveckling. När projektet avslutades i maj 2020 var drygt 28 000 utbildningstimmar genomförda fördelat på 180 utbildningar med en volym av 2 500 deltagare. Vi är glada att vi genom projektet bidragit till att öka regionens och företagens konkurrenskraft globalt och inte minst för alla individer som deltagit i utbildningarna.

Utbildning inom:

 • Ekonomi och inköp, Marknad och försäljning, Projektledning, Ledarskap, IT – Microsoft Office, El och automation, Lean och förbättringsarbete, Kvalitet och arbetsmiljö, Teknik, Underhåll, Språk och Kravutbildning

Smart kompetens – delprojekt Västmanland

Kund: Region Västmanland i samarbete med Competence i Västerås

Våren 2019 startades projektet ”Smart kompetens” med målet att stärka ett 20-tal industriföretag i Västmanland genom kompetensutveckling. När projektet avslutades i maj 2020 var drygt 28 000 utbildningstimmar genomförda fördelat på 180 utbildningar med en volym av 2 500 deltagare. Vi är glada att vi genom projektet bidragit till att öka regionens och företagens konkurrenskraft globalt och inte minst för alla individer som deltagit i utbildningarna.

Utbildning inom:

 • Ekonomi och inköp, Marknad och försäljning, Projektledning, Ledarskap, IT – Microsoft Office, El och automation, Lean och förbättringsarbete, Kvalitet och arbetsmiljö, Teknik, Underhåll, Språk och Kravutbildning

Smart kompetens – delprojekt Västmanland

Kund: Region Västmanland i samarbete med Competence i Västerås

Våren 2019 startades projektet ”Smart kompetens” med målet att stärka ett 20-tal industriföretag i Västmanland genom kompetensutveckling. När projektet avslutades i maj 2020 var drygt 28 000 utbildningstimmar genomförda fördelat på 180 utbildningar med en volym av 2 500 deltagare. Vi är glada att vi genom projektet bidragit till att öka regionens och företagens konkurrenskraft globalt och inte minst för alla individer som deltagit i utbildningarna.

Utbildning inom:

 • Ekonomi och inköp, Marknad och försäljning, Projektledning, Ledarskap, IT – Microsoft Office, El och automation, Lean och förbättringsarbete, Kvalitet och arbetsmiljö, Teknik, Underhåll, Språk och Kravutbildning

En lärande organisation

Kund: Akustikbyggarna i Sverige

Under 2019 skapade vi tillsammans med Akustikbyggarna ett omfattande ledarskapsprogram för ledning, regionschefer, platschefer, projektledare och kalkylatorer. Det skräddarsydda utbildningspaketet innefattade även personligt ledarskap, affärsmannaskap till förändringsledning och samtalstekniker. Akustikbyggarna omsätter närmare 600 miljoner kronor och har kontor på 15 orter i Sverige, från Malmö i söder till Umeå i norr.

Utbildning inom:

 • Ekonomi och inköp, Marknad och försäljning, Projektledning, Ledarskap, IT – Microsoft Office och Kvalitet och arbetsmiljö

Ledarskapsprogram för Sandås mellanchefer

Kund: Sandå Sverige AB

Varje år genomför vi på Nercia ett ledarskapsprogram för Sandås mellanchefer – ett samarbete som började redan 2016. Målet är och var att få en samsyn kring det gemensamma ledarskapet, deras egen självkännedom och hur man som ledare bör agera i olika sammanhang. Som komplement till ledarskapsprogrammet har ett unikt coachingprogram tagits fram för fortsatt utveckling. Sandå med 17 000 anställda är Sveriges största och enda rikstäckande måleri- och golvföretag.

Utbildning inom:

 • Marknad och försäljning, Projektledning, Ledarskap och Teknik

Ledarskapsprogram för Sandås mellanchefer

Kund: Sandå Sverige AB

Varje år genomför vi på Nercia ett ledarskapsprogram för Sandås mellanchefer – ett samarbete som började redan 2016. Målet är och var att få en samsyn kring det gemensamma ledarskapet, deras egen självkännedom och hur man som ledare bör agera i olika sammanhang. Som komplement till ledarskapsprogrammet har ett unikt coachingprogram tagits fram för fortsatt utveckling. Sandå med 17 000 anställda är Sveriges största och enda rikstäckande måleri- och golvföretag.

Utbildning inom:

 • Marknad och försäljning, Projektledning, Ledarskap och Teknik

Några företag vi hjälper med kompetensutveckling

Kontakta oss gärna

Vår ambition är att leverera resultat som leder till en personlig utveckling, lärande organisationer och ett fortsatt förbättrings- och förändringsarbete. Vill du veta mer? Tveka inte att höra av dig.

 • 070-399 03 00

Kontakta oss gärna

Vår ambition är att leverera resultat som leder till en personlig utveckling, lärande organisationer och ett fortsatt förbättrings- och förändringsarbete. Vill du veta mer? Tveka inte att höra av dig.

 • 070-399 03 00